Mötet lärare elev

Här finns länkar till artiklar i vår serie - Mötet mellan lärare och elev. Med artiklarna vill vi visa grundskoleförvaltningens inriktning och de områden som vi vill stärka. De är i huvudsak tre områden: Ökad kvalitet i undervisningen, Tydligare ansvar för att öka elevernas kunskapsresultat och ökad likvärdighet.

Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande, genom att:

  • Säkra kompetensförsörjningen
  • Utveckla och säkerställa ett kollegialt lärande och samarbetskultur – på alla nivåer, baserat på forskning, beprövad erfarenhet och omvärldsbevakning
  • Utveckla och säkra rektors förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap 

Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat, genom att: 

  • Fokusera på de nationella målen och utveckling av undervisningen
  • Renodla styrkedjans uppdrag, roller och ansvar
  • Utveckla och säkra ett systematiskt kvalitetsarbete

Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för elevers olika förutsättningar genom att: 

  • Nyanlända elever går på fler skolor
  • Minska skolvalets påverkan på skolsegregation
  • Resursfördela för ökad likvärdighet

Här är tidigare artiklar i vår serie:

Artiklar publicerade 2020

 Alla ska förstå vad de ska lära sig
Långmosseskolan  20-12-08

Förr läste vi Nils Holgersson i skolan – i Läslust läser vi populärkultur
Brunnsboskolan 20-09-22

Likvärdighet är vardag på Hinnebäckskolans grundsärskola
Hinnebäckskolan, 20-09-14

Petra på Kannebäcksskolan överraskades som Årets Min Lärare
Kannebäcksskolan Tremastaren, 2020-06-12

Anna är årets svensklärare
Landamäreskolan 20-05-25

Leksaker skapar relationer mellan små och stora
Kärraskolan, 2020-05-07

Mariann har verktyg som gör undervisningen bättre
Sjumilaskolan 2020-05-05

Sara — en ädelsten som lyser starkare varje dag
Bergsjöskolan, 2020-04-23

Alexandra undervisar i förberedelseklass
Vättnedalsskolan, 2020-04-16

Jag är jättestolt över eleverna
Rambergsskolan, 2020-04-02

Gemensamma regler ger trygghet och studiero
Kärraskolan, 2020-04-02

Maria har fått pris för sin undervisning
Brunnsboskolan, 2020-03-06

Skutehagens skola: Hälsomässan lär eleverna vinna kompetens och erfarenhet
Skutehagens skola 2020-02-19

Student från Georgien gjorde succé på Önneredsskolan
Önneredsskolan 2020-2-25

"Jag tycker att det är riktigt kul att läsa"
Bräckeskolan 2020-01-17

Frejaskolans satsning på frukost ger bättre lektioner
Frejaskolan, 2020-01-15

Artiklar publicerade 2019

Spänning och gemenskap när Frejaskolan sätter upp årets julsaga
Frejaskolan, 2019-12-18

Nobeldag och framtidsdrömmar på Ängåsskolan
Ängåsskolan, 2019-12-10

Alla elever på samma fritidshem
Svartedalsskolan, 2019-12-09

"Jag känner mig stolt över att ha skapat något fint som alla kan se"
Grundsärskolan Bergsjöskolan, 2019-11-15

Glädje och hopp när Ängåsskolan firade FN-dagen
Ängåsskolan, 2019-10-25

Elever på Fiskebäcksskolan gör låt om klimatet
Fiskebäcksskolan, 2019-10-25

Judo på schemat
Herrgårdsskolan, 2019-09-17

"Många kan säga hej på franska"
Santosskolan, 2019-09-12

Vi bygger tillsammans
Gärdsmosseskolan, 2019-09-09

"Här får eleverna öva på praktisk matte"
Bjurslättsskolan, 2019-08-15

Nyckeln till mina elever går via deras intressen
Fjällskolan, 2019-08-01

Jag skapar ett lugnt klassrum
Hammarkullsskolan, 2019-07-26

Elever pluggar med hjälp av musik
Långmosseskolan, 2019-07-18

Musik ett eget sätt att uttrycka sig
Rosendalsskolan, 2019-07-04

För Sophia är samspelet med eleverna det viktigaste
Torslandaskolan, 2019-06-25

Språk nyckeln till elevers kunskapsutveckling
Tretjärnsskolan, 2019-06-20

Vi ser att barnen blir mer alerta när de rör på sig 
Skogomeskolan, 2019-06-11

Tydlighet och struktur utvecklar eleverna
Sjumilaskolan, 2019-06-06 

Språkutvecklingen i fokus
Sandeklevsskolan, 2019-05-28

Coolt att få träna simning i skolan
Bergsjöskolan, 2019-05-14

Bilder stödjer undervisningen för nyanlända elever
Fjällskolan, 2019-04-11

Nya sätt att lära väcker lusten hos eleverna 
Talldungeskolan, 2019-03-27

Eleven väljer bok - då ökar läslusten
Ellen Keyskolan, 2019-03-22

Elevrådet har utvecklats och fått mer inflytande
Toleredsskolan, 2019-03-14

En skola för alla
Karl Johansskolan, 2019-03-08

"Eleverna tyckte det var jättespännande"
Grundsärskolan Läsö, 2019-02-28

The daily mile
Solbackeskolan, 2019-02-21

Eleven leder utvecklingen
Gunnestorpskolan, 2019-02-13 

Kollegialt lärande skapar nya möjligheter för Nytorpsskolan
Nytorpsskolan, 2019-02-07

Ana-Marijas nycklar
Gärdsåsskolan, 2019-01-31 

Eleverna lär sig bättre när det positiva förstärks
Bläseboskolan, 2019-01-25

Massage i skolan ger bättre arbetsro
Guldhedsskolan, 2019-01-21

Struktur är nyckeln till framgång
Torslandaskolan, 2019-01-10

Artiklar publicerade 2018

Eleverna lär sig tolka texter – med hjälp av bilder
Lindåsskolan, 2018-12-20

Elever får större ansvar
Lövgärdesskolan, 2018-12-16

Kooperativt lärande ger lärare verktyg för att utveckla samarbetet mellan elever
Önneredsskolan F-3, 2018-12-06

Samarbete som ökar kvaliteten i undervisningen
Nordhemsskolan, 2018-11-29

Biblioteket stärker elevernas möjlighet att ta till sig kunskap
Frejaskolan, 2018-11-23
 
Tydlighet skapar kunskap i Evas klassrum
Kärraskolan , 2018-11-20

Hon tog bort matteboken - då fick eleverna bättre självförtroende 
Flatåsskolan, 2018-11-07

Samspelet gör lärandet
Bagaregårdsskolan , 2018-10-30

Att se eleven och bygga relationer är det viktigaste
Ryaskolan, 2018-10-23

Mentorstöd ger bättre lärare
Montessoriskolan Elyseum, 2018-10-16