Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport

Här hittar du vår förvaltnings kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporten är en lägesbedömning och analys av kvaliteten i alla kommunala skol- och verksamhetsformer. Underlaget för kvalitetsrapporten bygger bland annat på kvalitetsdialoger med rektorer.

Det här kan du läsa om i rapporten

I kvalitetsrapporten kan du exempelvis läsa om elevernas måluppfyllelse och de utvecklingssteg som har tagits under det senaste läsåret. Du får också information om vilka dilemman som finns och hur de bör hanteras för att vidareutveckla undervisningens kvalitet.

Kvalitetsrapporter 2019

Här kan du klicka på länkar för att komma till kvalitetsrapporten. Till varje kvalitetsrapport hör också en populärvetenskaplig sammanfattning, som du också hittar genom att klicka på länkarna.

Kvalitetsrapport läsåret 18/19

Populärvetenskaplig sammanfattning av kvalitetsrapport läsåret 18/19