Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport

Här hittar du vår förvaltnings kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporten är en lägesbedömning och analys av kvaliteten i alla kommunala skol- och verksamhetsformer. Underlaget för kvalitetsrapporten bygger bland annat på kvalitetsdialoger med rektorer.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete pågår hela tiden, och börjar alltid i klassrummet i mötet mellan lärare och elev.
Därför är det viktigt att kvalitetsarbetet utgår från skolornas unika behov och förutsättningar. För att det ska bli verklighet har vi valt att ha så kallade kvalitetsdialoger.

Kvalitetsdialoger och tillit

På grundskoleförvaltningen har vi ett årshjul för vårt kvalitetsarbete. Vårt kvalitetsarbete har bland annat sin grund i så kallade kvalitetsdialoger. Kvalitetsdialogerna hålls vanligtvis mellan rektorer, utbildningschefer och verksamhetsutvecklare. Dessa dialoger är en del av vår uppföljningsmodell som baseras på tillit och dialog, och som ska stärka kommunikationen och förtroendet inom hela styr- och stödkedjan. Dialogen mellan skola och huvudman ger viktig kunskap om elevernas måluppfyllelse, och vilka utmaningar som rektorer och lärare ser för fortsatt utveckling av undervisningen.


Marie Strid, förstelärare, och Anna -Kristina Jerlhag, rektor, på Långmosseskolan
berättar om hur de arbetar med kvalitetsdialogen på skolan.Lyssna på Peter Johansson utbildningschef och Tuija Talvikki Daalenstierna rektor
på Guldhedsskolan när de talar om vad kvalitetsdialogerna ger för nytta.Hör rektor Karolina Cronberg på Långedragsskolan berätta om hur
kvalitetsdialogerna stärker det pedagogiska ledarskapet och på sikt ökar
kvaliteten i undervisningen för eleverna.Avsnitt 1: Else-Marie, rektor på Nytorpsskolan, berättar om den kommande
kvalitetsdialogen i grundskoleförvaltningens vlogg
.


Avsnitt 2: Else-Marie, rektor på Nytorpsskolan, berättar om hur det var att ha en
kvalitetsdialog i grundskoleförvaltningens vlogg.


Så arbetar Marika Andersson rektor på Lövgärdesskolan med kvalitetsdialogen.

Kvalitetsrapporter 2019/2020 

I kvalitetsrapporten kan du exempelvis läsa om elevernas måluppfyllelse och de utvecklingssteg som har tagits under det senaste läsåret. Du får också information om vilka dilemman som finns och hur de bör hanteras för att vidareutveckla undervisningens kvalitet.

Syntolkning: I filmen visas olika skolor och skolmiljöer i Göteborgs Stads kommunala skolor. Bengt Randén, förvaltningsdirektör på grundskoleförvaltningen, befinner sig i olika skolmiljöer när han berättar om kvalitetsrapporten läsåret 2019/2020. En textversion av filmen hittar du här.

Här kan du klicka på länkar för att komma till kvalitetsrapporten läsåret 2019/2020
Populärvetenskaplig sammanfattning kommer inom kort. 

Kvalitetsrapporter Arkiv

Är du intresserad av tidigare kvalitetsrapporter kan du nå dem här