Grundskoleförvaltningens budget

Den 9 december 2020 beslutade politikerna i grundskolenämnden om budgeten för grundskoleförvaltningen. I den nya budgeten får grundskoleförvaltningen 8,8 miljarder kronor. I genomsnitt ökar elevpengen till de kommunala skolorna med 2,4 procent.

I budgeten har vi 633 miljoner kronor mer jämfört med 2020. Pengarna går både till de kommunala skolorna och de fristående skolorna i Göteborg.

En del av pengarna går till prisökningar i samhället med högre hyreskostnader och löner, samt att det går fler elever i skolorna i Göteborg. Pengarna går också till kostnader som vi tar över från stadsdelsförvaltningarna när kulturskolan kommer till oss vid årsskiftet. 

Elevpengen blir 2,4% högre 

I grundskolans förslag på budget 2021 blir elevpeng i genomsnitt 2,4% högre än i år. Det är en ökning som är större än den årliga indexökningen, som är på 1,5% i 2021*. Pengarna fördelas elevpengen olika mellan stadierna, och beror även på det socioekonomiska indexet för skolenheten. Sedan 2019 har elevpengen i Göteborg ökat med 11,2%. 

*Det är politikerna i kommunfullmäktige som har fattat beslut om indexet.

Så fördelas pengarna

I den här bilden ser du hur pengarna fördelas inom grundskoleförvaltningen.
Här ser du hur mycket skolenheterna får i elevpeng

På den här sidan hittar du hur mycket de kommunala och fristående skolenheterna får i elevpeng i budget 2021.

Här hittar du budget 2021

Här hittar du budget för 2021 som politikerna i grundskolenämnden beslutade om onsdag 9 december 2020

Så här fungerar budget i grundskoleförvaltningen


Årsrapporter och delårsrapporter

Årsrapporter

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Delårsrapporter

2021

Delårsrapport 1

Delårsrapport 2

Kvalitetsrapport (publiceras i slutet på november)

2020

Delårsrapport 1

Delårsrapport 2

Kvalitetsrapport

2019

Uppföljningsrapport 1

Uppföljningsrapport 2

Kvalitetsrapport

2018

Uppföljningsrapport 3

Uppföljningsrapport 2