Grundskoleförvaltningens budget

Den 11 december 2019 beslutade politikerna i grundskolenämnden om budgeten för grundskoleförvaltningen. I den nya budgeten får grundskoleförvaltningen 8,1 miljarder kronor. Det är 311 miljoner kronor mer jämfört med 2019.

Budgetbeslutet i grundskolenämnden betyder att elevpengen ökar med 4 procent till de kommunala skolorna i Göteborg. De 311 miljoner kronorna som grundskoleförvaltningen får mer i budget 2020 ska gå till eleverna i kommunala och fristående skolor.

Uppdrag från politikerna till förvaltningen

I budgeten finns även en del uppdrag som förvaltningen ska genomföra. Uppdragen beskriver sådant som ska göras under året som budgeten gäller, det vill säga 2020. Uppdragen kommer från politikerna i kommunfullmäktige och grundskolenämnden.

Så fördelas pengarna i budget 2020 62% går till pedagogisk verksamhet, 21% till lokaler. Resten fördelas på andra poster.

Stora ekonomiska utmaningar under 2020

Mer information

Här ser du budgethandlingen som nämnden beslutade 11 december 2019.

Här hittar du budgeterad ersättning till fristående och kommunala skolor 2020.