Budget och resursfördelning

Grundskoleförvaltningens budget

Den 11 december 2019 beslutade politikerna i grundskolenämnden om budgeten för grundskoleförvaltningen. I den nya budgeten får grundskoleförvaltningen 8,1 miljarder kronor. Det är 311 miljoner kronor mer jämfört med 2019.

Resursfördelning grundskola

I Göteborgs Stad fördelar vi pengarna till skolorna genom en så kallad resursfördelningsmodell. Syftet med modellen är att fördela resurserna efter elevernas behov och att stärka deras förutsättningar att nå målen i skolan.