Budget och resursfördelning

Grundskoleförvaltningens budget

Den 9 december 2020 beslutade politikerna i grundskolenämnden om budgeten för grundskoleförvaltningen. I den nya budgeten får grundskoleförvaltningen 8,8 miljarder kronor. I genomsnitt ökar elevpengen till de kommunala skolorna med 2,4 procent.

Resursfördelning grundskola

I Göteborgs Stad fördelar vi pengarna till skolorna genom en så kallad resursfördelningsmodell. Syftet med modellen är att fördela resurserna efter elevernas behov och att stärka deras förutsättningar att nå målen i skolan.