Ökad kvalitet i undervisningen

Skolutvecklingen pågår i vår organisation hela tiden som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Ett av våra tre huvudsakliga förstärkningsområden är att skapa en ”ökad kvalitet i undervisningen för att öka barns och elevers lärande”.

Det ska vi göra genom att säkra kompetensförsörjningen, utveckla och säkerställa kollegialt lärande och utveckla och säkra rektorers förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap. Det finns flera exempel på hur vi arbetar med detta ute i våra skolor. Det kan vara satsningar på läsande, nya strukturer i klassrummet eller fortbildning för lärare.


På den här sidan har vi samlat inspirerande artiklar om hur vi arbetar för att öka kvaliteten i undervisningen. Artiklarna är indelade efter ämnesområden.

Språk

Alla ska förstå vad de ska lära sig

SO, NO och Matte

Maria har fått pris för sin undervisning

Student från Georgien gjorde succé på Önneredsskolan

Eleverna tyckte att det var jättespännande

Praktiska ämnen

Leksaker skapar relationer mellan små och stora

Hälsomässan lär eleverna vinna kompetens och erfarenhet

Vi bygger tillsammans!

Vi ser att barnen blir mer alerta när de rör på sig

The daily mile

Blandade ämnen

Petra på Kannebäcksskolan överraskades som Årets Min Lärare

Gemensamma regler ger trygghet och studiero

Jag skapar ett lugnt klassrum

Elever pluggar med hjälp av musik

Vill du läsa mer?

Du hittar fler artiklar under våra andra förstärkningsområden.