Grundskoleförvaltningen

Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för den kommunala grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, och fritidsklubbar.

Grundskoleförvaltningen består av 146 grundskolor inklusive grundsärskolor. Drygt 58 500 elever har sin dagliga undervisning i grundskolan. Totalt arbetar cirka 8 000 medarbetare inom grundskoleförvaltningen där merparten av de anställda är lärare.

Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i stadens kommunala grundskolor från förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskolan samt fritidshem. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever, i alla skolor i Göteborg ska få möjligheten att forma ett bra liv.

Grundskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt 13 möten per år. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Här hittar du länk till Grundskolenämndens ledamöter samt protokoll.

I Göteborgs fördelar vi pengarna till skolorna genom en så kallad resursfördelningsmodell. Här kan du läsa mer om vilka regler som ligger till grund för fördelningen. Syftet med modellen är att fördelningen till alla skolor ska vara förutsägbar, transparent och samma regler ska gälla för alla skolor i staden. Här finns även information om fördelningen till de olika skolorna.

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att din personliga integritet inte ska kränkas genom behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter på grundskoleförvaltningen utgår från syftet med behandlingen, vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

En onsdag i månaden har Grundskoleförvaltningen rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Här kommer vi efter varje tillfälle presentera tre frågor och svar från en av de deltagande rektorerna.

Här finns länkar till artiklar i vår serie - Mötet mellan lärare och elev. Med artiklarna vill vi visa grundskoleförvaltningens inriktning och de områden som vi vill stärka. De är i huvudsak tre områden: Ökad kvalitet i undervisningen, Tydligare ansvar för att öka elevernas kunskapsresultat och ökad likvärdighet.

Aktuellt

 • Kärleksvecka på Vättleskolan

  Publicerad 21 februari 2019
  Just nu pågår temaveckan ”Det handlar om kärlek” på Vättleskolan. Eleverna får lära sig mer om sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Eleverna får bland annat göra utställningar, värderingsövningar och eget skapande genom text och bild. Veckan avslutas med en vernissage där eleverna får visa upp vad de har jobbat med under veckan.
 • The daily mile

  Publicerad 21 februari 2019
  Jonas Almén, idrottslärare på Solbackeskolan i Bergsjön, brinner för barnens hälsa. I flera år har han startat olika projekt för att få så många elever som möjligt i rörelse. Hans senaste initiativ har uppmärksammats av både kvällstidningar och lokalpress.
 • Lovskola under sportlovet

  Publicerad 14 februari 2019
  Under sportlovet har många skolor i Göteborg lovskola för sina elever. - Det är ett bra sätt för eleverna att lära sig mer i ämnen som de kan ha svårt för, säger George Schedin, rektor på Bergums skola 4-9.
 • Eleven leder utvecklingen

  Publicerad 13 februari 2019
  Eleverna i femman och sexan på Gunnestorpskolan leder sina egna utvecklingssamtal. Genom att ta eget ansvar för sitt lärande får eleven insyn i sin kunskapsutveckling, säger Anna Öberg som är deras lärare.
 • Nu är detaljbudgeten klar för nya grundskoleförvaltningen

  Publicerad 7 februari 2019
  - Vår förvaltning går nu in i ett nytt budgetår med nya förutsättningar och utmaningar. Grundskoleförvaltningen har 7,8 miljarder och det är mycket pengar att göra bra undervisning för våra elever, säger Bengt Randén, förvaltningsdirektör.
 • Kollegialt lärande skapar nya möjligheter för Nytorpsskolan

  Publicerad 7 februari 2019
  Sedan en tid tillbaka jobbar Nytorpsskolan med bedömning för lärande (BFL), det vill säga att skolans lärare pratar om och tar fram nya sätt att arbeta för att stärka mötet mellan elev och lärare både i och utanför klassrummet.
 • Ana-Marijas nycklar

  Publicerad 31 januari 2019
  Ana-Marija Marosovic är klasslärare i årskurs 5 på Gärdsåsskolan i Kortedala. Hon menar att tydlighet och nära relationer är de viktigaste nycklarna för att skapa trygghet och kvalitet i undervisningen.
 • Massage i skolan ger bättre arbetsro

  Publicerad 22 januari 2019
  Bara några år efter att Karin Sjöberg hade börjat jobba på Guldhedsskolan testade hon massage i ett klassrum, och det blev en succé direkt! Medarbetarna märkte hur eleverna blev lugnare.
 • Struktur är nyckeln till framgång

  Publicerad 10 januari 2019
  Att arbeta i grundsärskolan är väldigt givande tycker Andrea Widercrantz, lärare på Torslandaskolans grundsärskola. – Jag skulle inte byta ut detta mot något annat, säger Andrea. Det är mötet med dessa elever som gör att det alltid är roligt att gå till jobbet. Det enda hon saknar är fler kollegor. Det är ont om utbildade lärare inom grundsärskolan.
 • Eleverna lär sig tolka texter – med hjälp av bilder

  Publicerad 20 december 2018
  Hur kan man göra det lättare för elever att tolka och förstå texter? Sandra Dahlgren, svensklärare på Lindåsskolan i Billdal, valde att ta bort texterna helt – för att istället jobba med bilder. – Jag kände direkt att eleverna blev engagerade och nyfikna, säger hon.
 • Elever får större ansvar

  Publicerad 16 december 2018
  Sophie Lindkvist har under åtta år arbetat med Musikhjälpen tillsammans med elever på olika skolor. Hon tycker att arbetet med Musikhjälpen lär eleverna att diskutera och prata bättre samt våga stå för vad de tycker.
 • Samarbete som ökar kvaliteten i undervisningen

  Publicerad 29 november 2018
  Lärarna Madeleine Segerstedt och Anniqa Frid arbetar på ett sätt som innebär att de får tid att utvecklas som pedagoger. Varje vecka träffas de och utgår då ifrån väl prövade metoder när de planerar sina lektioner
 • Tydlighet skapar kunskap i Evas klassrum

  Publicerad 20 november 2018
  Eva Tegelberg, lärare i årskurs 2 på Kärraskolan menar att en trygg miljö är grunden för att eleverna ska kunna ta till sig kunskap.
 • Samspelet gör lärandet

  Publicerad 30 oktober 2018
  Det är i kontakten med eleverna och lärarassistenterna som lärandet tar form menar Anna Andrén Epifiano, som undervisar i idrott och hälsa i grundsärskolan sedan ett år tillbaka.
 • Att se eleven och bygga relationer är det viktigaste

  Publicerad 23 oktober 2018
  Jag tycker att mötet med eleven och se deras nyfikenhet växa är det roligaste med att vara lärare, säger Angelica Lundin. Sedan älskar jag att lära ut mina egna favoritämnen matte, kemi, biologi och fysik.
 • Mentorstöd ger bättre lärare

  Publicerad 18 oktober 2018
  I över fem år har Carina Larsson, högstadielärare i SO/svenska på Montessoriskolan Elyseum, varit mentor för nyutbildade lärare i stadsdelen Centrum. Mentorstöd är en värdefull tjänst som erbjuds till nya lärare under första tiden i yrket
 • Tre korta frågor och svar om Grundskolans Rektorsverkstad nr 2, Tema: rektors pedagogiska ledarskap

  Publicerad 27 september 2018
  En onsdag i månaden har Grundskoleförvaltningen rektorsverkstad för alla rektorerna i Göteborgs kommunala grundskolor. Nu i onsdags, den 26 september handlade verkstaden bland annat om rektors pedagogiska ledarskap. Vid varje tillfälle ställer vi tre frågor till en av rektorerna. Den här är gången är det Rickard Öh, rektor på Nordhemsskolan i Linnéstaden som svarar.
 • Har du barn i förskolan eller grundskolan?

  Publicerad 4 juni 2018
  Nu är ansvaret för förskola och grundskola samlat i två nya förvaltningar. Barn och elever får samma vardag, det blir enklare för dig att nå oss. Ring oss på vårt nya nummer 031-365 09 60.