Grundskoleförvaltningen

Grundskoleförvaltningen består av 146 grundskolor inklusive grundsärskolor. Drygt 58 500 elever har sin dagliga undervisning i grundskolan. Totalt arbetar cirka 8 000 medarbetare inom grundskoleförvaltningen där merparten av de anställda är lärare.

Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i stadens kommunala grundskolor från förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskolan samt fritidshem. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever, i alla skolor i Göteborg ska få möjligheten att forma ett bra liv.

Grundskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt tio möten per år. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Här hittar du länk till Grundskolenämndens ledamöter samt protokoll.

I Göteborgs fördelar vi pengarna till skolorna genom en så kallad resursfördelningsmodell. Här kan du läsa mer om vilka regler som ligger till grund för fördelningen. Syftet med modellen är att fördelningen till alla skolor ska vara förutsägbar, transparent och samma regler ska gälla för alla skolor i staden. Här finns även information om fördelningen till de olika skolorna.

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag.

Aktuellt

 • Tre korta frågor och svar om Grundskolans Rektorsverkstad nr 2, Tema: rektors pedagogiska ledarskap

  Publicerad 27 september 2018
  En onsdag i månaden har Grundskoleförvaltningen rektorsverkstad för alla rektorerna i Göteborgs kommunala grundskolor. Nu i onsdags, den 26 september handlade verkstaden bland annat om rektors pedagogiska ledarskap. Vid varje tillfälle ställer vi tre frågor till en av rektorerna. Den här är gången är det Rickard Öh, rektor på Nordhemsskolan i Linnéstaden som svarar.
 • Skolplaceringar, fritidshemsplaceringar och skolskjuts i nya Grundskoleförvaltningen

  Publicerad 20 juli 2018
  Grundskolenämnden beslutade den 2 juli 2018 att lägsta beslutsnivå för placering av elever i kommunala förskoleklasser, grundskolor och fritidshem ska ligga på placeringsansvariga handläggare på enheten för Myndighetsutövning inom Grundskoleförvaltningen. Enhetschef har delegation vid missgynnande beslut.
 • Har du barn i förskolan eller grundskolan?

  Publicerad 4 juni 2018
  Nu är ansvaret för förskola och grundskola samlat i två nya förvaltningar. Barn och elever får samma vardag, det blir enklare för dig att nå oss. Ring oss på vårt nya nummer 031-365 09 60.