Foto: Lo Birgersson

Grundskoleförvaltningen

Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för den kommunala grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, förskoleklass och kulturskolan.

Organisation och ledning

Grundskoleförvaltningen består av 162 grundskolor inklusive grundsärskolor samt kulturskolan. Drygt 60 950 elever har sin dagliga undervisning i grundskolan. Totalt arbetar cirka 9 700 medarbetare inom grundskoleförvaltningen där merparten av de anställda är lärare.

Våra verksamheter

Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i stadens kommunala grundskolor från förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskolan samt fritidshem och kulturskolan. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever, i alla skolor i Göteborg ska få möjligheten att forma ett bra liv.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har runt 10 möten per år. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Grundskolenämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige och arbetar enligt bland annat kommunallagen, skollagen och antaget reglemente.

Rektor om rektorsverkstad

En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Här kommer vi efter varje tillfälle presentera tre frågor och svar från en av de deltagande rektorerna.

Mötet lärare elev

Här finns länkar till artiklar i vår serie - Mötet mellan lärare och elev. Med artiklarna vill vi visa grundskoleförvaltningens inriktning och de områden som vi vill stärka. De är i huvudsak tre områden: Ökad kvalitet i undervisningen, Tydligare ansvar för att öka elevernas kunskapsresultat och ökad likvärdighet mellan skolor.

Ny skolenhetsorganisation

Här hittar du information om vårt arbete med ny skolenhetsorganisation. Den nya organisationen införs från läsårets start höstterminen 2021.

Projekt i grundskoleförvaltningen

Är du intresserad av att läsa om vilka olika projekt som är på gång på grundskoleförvaltningen? Då har du kommit helt rätt! Här får du en kort introduktion av våra olika projekt. Du får också länkar som leder dig vidare till projektens olika webbplatser.

Grundskoleförvaltningen i sociala medier

Här presenterar vi de plattformar på sociala medier som grundskoleförvaltningen är med och deltar på. Vi har podcast, LinkedIn och YouTube-kanal och inom kort kommer vi att starta en vlogg.

Skolverkstan - en podd om lärande

Skolverkstan är en podd om lärande i grundskolan i Göteborg där Bengt Randén, direktör på grundskoleförvaltningen, samtalar med olika gäster. Här lyfter vi fram tankar om kvalitet, ansvar, styrning och likvärdighet för att öka elevers lärande.

Så behandlar vi personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att din personliga integritet inte ska kränkas genom behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter på grundskoleförvaltningen utgår från syftet med behandlingen, vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Aktuellt

 • Sexorna på Styrsö har skrivit böcker

  Publicerad 19 juli 2021
  Det har blivit många olika historier på Styrsö när familjerna läst högt för varandra. Sexorna på Styrsöskolan har skrivit två böcker där historierna varierar stort.
 • Om grundskoleförvaltningen och coronaviruset

  Publicerad 12 juli 2021
  Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. Friska barn stannar hemma andra som de bor med har konstaterad covid-19.
 • Göteborg i miniatyr på Olshammarskolan

  Publicerad 5 juli 2021
  Eleverna på Olshammarskolan grundsärskola har i ämnet verklighetsuppfattning skapat modeller av sina favoritplatser i Göteborg. - Våra elevers favoritplatser kanske inte är de traditionella platserna. Vi passar på att ta det till elevernas nivå, säger Kristina Hellström, lärare på Olshammarskolan.
 • Fler niondeklassare i Göteborgs kommunala skolor blir behöriga till gymnasiet

  Publicerad 24 juni 2021
  Fler elever är behöriga till gymnasiet efter årskurs 9 jämfört med förra året och resultaten för eleverna i årskurs 6 blir bättre. En analys om varför det ser ut som det gör kommer i kvalitetsrapporten i slutet på året. Flickorna har fortfarande bättre resultat än pojkarna.
 • Rektor på tre skolenheter – så arbetar Karolina Cronberg med skolenheternas ekonomi

  Publicerad 23 juni 2021
  Karolina Cronberg är rektor på tre skolenheter. Det betyder att hon bland annat ansvarar för tre olika budgetar. Här berättar hon hur hon jobbar med ekonomin i sitt skolområde.
 • Elevpeng hos Länsstyrelsen

  Publicerad 22 juni 2021
  Grundskoleförvaltningen har inte kunnat betala ut elevpengen för maj och juni till Römosseskolan. Därför har grundskoleförvaltningen ansökt om att få förvara elevpengen hos Länsstyrelsen.
 • Ny organisation för grundskolorna i Göteborg

  Publicerad 17 juni 2021
  När höstterminen startar i augusti inför Göteborgs Stad en ny organisation för grundskolorna. Tanken är att skapa bättre förutsättningar för en mer likvärdig grundskola som håller hög kvalitet i undervisningen.
 • Vad gör du egentligen på jobbet?

  Publicerad 10 juni 2021
  Johanna Prytz, lärare i svenska, hem-och konsumentkunskap och samordnare för skola och arbetsliv har planerat den digitala arbetslivsveckan på Santosskolan. - När praon för eleverna i årskurs åtta blev inställd på grund av covid-19 började jag fundera på vad eleverna hade behov av. Istället fick eleverna digitalt möta människor som jobbar inom olika yrken, berättar Johanna Prytz.
 • Samarbete mellan vårdnadshavare och skola

  Publicerad 3 juni 2021
  Hur samarbetet ska fungera och rollerna ska se ut kommer att framgå i ett så kallat förväntansdokument. Dokumentet ska vara ett stöd i kontakten mellan skolan och hemmet. En del i att ta fram förväntansdokumentet är samtal med vårdnadshavare, rektorer och elever kring vad som är viktigt för att samarbetet mellan skola och hem ska fungera.
 • Stort sommarlovsprogram i Sydväst

  Publicerad 3 juni 2021
  Sommarlovsprogrammet erbjuder alla barn och ungdomar en mängd aktiviteter under sommaren.
 • Nu får du som vårdnadshavare med barn i skolan information om undervisning på modersmål

  Publicerad 2 juni 2021
  Nu informerar vi dig som vårdnadshavare via Hjärntorget om att ditt barn kan få undervisning på sitt modersmål, om barnet talar ett annat modersmål än svenska hemma. Vi informerar också om den särskilda rätten till modersmålsundervisning för barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna.
 • Ny skola på Hisingen – en mötesplats för skola, kultur och idrott

  Publicerad 28 maj 2021
  Den 26 maj sattes den första spaden i marken på Blackevägen 1 i Lundby. Här ska en ny skola för årskurs 7-9 byggas. Elever från Ryaskolan och Svartedalsskolans grundsärskola var med och representerade eleverna i staden. Skolans namn blir Lundbyskolan. Elevrådet på Ryaskolan har tyckt till om det beslutade namnet – och arbetat fram egna förslag på namn.
 • Elevenkät: Resultaten är klara

  Publicerad 28 maj 2021
  Med elevenkäten får vi veta vad eleverna tycker om undervisningen och skolan. — Nu ska vi ta reda på vad årets resultat betyder, säger Anders Samuelsson, enhetschef kvalitet och utveckling.
 • Hur mår elevhälsan?

  Publicerad 28 maj 2021
  "Elevhälsan är hela skolans angelägenhet" Lärande och hälsa hänger tätt ihop. Elever som mår bra har mycket lättare att nå skolans mål. Dessutom är ökad måluppfyllelse hälsobyggande i sig. Men när elever mår dåligt så har de svårt att lära sig – vad kan vi göra åt det? I detta avsnitt av podden Skolverkstan samtalar grundskoledirektör Bengt Randén med rektorn Anna-Kristina Jerlhag och läraren Angelica Prybil om hur de lägger grunden för skolans elevhälsoarbete och ett hållbart, långsiktigt lärande.
 • Vad är lärarakademin?

  Publicerad 21 maj 2021
  Jo, det är insatser för att utveckla den enskilde läraren från den dagen hen anställs och sedan under ett långt yrkesliv. Men också för att grundskoleförvaltningen ska kunna attrahera och behålla lärare i skolorna. Och nu är Lärarakademin i gång.
 • Extra pengar till skolorna på grund av covid-19

  Publicerad 21 maj 2021
  Skolorna i Göteborg får 100 miljoner kronor extra på grund av covid-19. Pengarna går till både fristående och kommunala skolor.
 • Jämställdhet hjälper barn att lösa konflikter

  Publicerad 18 maj 2021
  Att arbeta med frågor om normer och jämställdhet redan på lågstadiet gör att eleverna lättare kan lösa konflikter. Det menar Isabelle Vatau, kurator Långmosseskolan som jobbar långsiktigt med att öka jämställdheten.
 • Två avvikelser inom elevhälsan i grundskoleförvaltningen

  Publicerad 17 maj 2021
  Grundskoleförvaltningen har gjort fel kring två fall inom elevhälsans psykologiska del. Det ena gäller en händelse där journalhandlingar har kommit bort och att journalanteckningar inte har förts in i journalsystemet. Verksamhetschefen enligt hälso- och sjukvårdslagen i grundskoleförvaltningen gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det andra fallet gäller utredningar av barn i förskolan inför mottagande i grundsärskolan.
 • ”Det är viktigt att vi lär oss så många tecken som möjligt”

  Publicerad 12 maj 2021
  På Torslandskolan 1-9 grundsärskola håller Jenny Nilsson, elevassistent, utbildning i tecken för sina kollegor. - Jag vill inspirera andra till att lära sig mer tecken. När jag kan mer tecken kan jag hjälpa eleverna ännu mer. Tecken är bra för alla. Vi kan prata med varandra genom fönster eller i en bullrig miljö, säger Jenny Nilsson.
 • Rektorsverkstad nummer 3 år 2021 med tema: ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

  Publicerad 11 maj 2021
  En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen en rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Onsdagen den 28 april handlade verkstaden om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Vid varje tillfälle ställer vi tre frågor till en av rektorerna eller biträdande rektorerna. Den här gången är det Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan, som svarar.
 • Forskning: Varför lyckas vissa rektorer i socialt utsatta områden?

  Publicerad 10 maj 2021
  ”Leda skolor i socialt utsatta områden” är ett forskningsprojekt där grundskoleförvaltningen samarbetar med Göteborgs Universitet. I dag 10 maj har projektet sitt andra möte i Göteborg. Snart bildas motsvarande grupper i Stockholm och Malmö.
 • Giftormar och global hälsa på Påvelundsskolan

  Publicerad 3 maj 2021
  — Vi börjar väl nu? Killen från klass åtta på Påvelundsskolan sticker in huvudet och frågar NO-läraren Monica Täng Ekfeldt. Klassen ska ha lektion med Universeums projekt Framtidsambassadörer. Men det är tio minuter kvar till lektionen börjar.
 • Vetenskapsfestivalen på distans: Pilligt, men kul

  Publicerad 21 april 2021
  På Hagenskolan sitter 26 elever och väntar på att den digitala lektionen i kemi ska sätta i gång. De tar på kuverten som innehåller vaniljsocker, mjöl, bakpulver, salt och några till saker till. De ska delta i Vetenskapsfestivalens digitala program från Navet Science Center i Borås. Någon har fuskat in sig på ett spel i lärplattan i väntan på att lektionen ska börja. Hen lägger ner skärmen direkt när fröken säger till.
 • Svettigast vinner!

  Publicerad 20 april 2021
  — Visst har låg och mellanstadiet en fin skolgård här på Nygårdsskolan? IdaLouise Wichmann visar med armen när hon går över skolgården. På led efter sig har hon en svans med 18 elever som går i fjärdeklass. De är på väg till bäckravinen för att leka under gymnastiklektionen.
 • Beslut om skolplacering i förskoleklass och grundskola

  Publicerad 25 mars 2021
  Grundskoleförvaltningen är klara med skolplaceringarna i förskoleklass och grundskola inför hösten 2021. Idag skickar förvaltningen ut besluten till vårdnadshavarna.
 • Nytt poddavsnitt om pojkars anti-pluggkultur

  Publicerad 25 mars 2021
  Varför presterar pojkar generellt sett sämre i skolan och vad kan vi göra åt det? I detta avsnitt av podden Skolverkstan samtalar Bengt Randén med forskaren Fredrik Zimmerman om pojkars anti-pluggkultur och varför pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan. Hur det på sikt kan innebära att de som vuxna män hamnar i ett utanförskap.
 • Utmarksskolan – Arbete på lång sikt ger resultat

  Publicerad 24 mars 2021
  På Utmarksskolan i Norra Kortedala är det långsiktiga arbetet i fokus. Det är det som ger resultat, menar rektor Torbjörn Bengtsson. — Vi arbetar inte med jippon eller korta projekt . Vi skruvar hellre på detaljerna i det vi har hållit på med i flera år, säger han.
 • På torsdag skickar grundskoleförvaltningen ut beslut om skolplacering

  Publicerad 23 mars 2021
  Arbetet med skolplaceringar i förskoleklass och grundskola är i stort sett klart. På torsdag eftermiddag skickar grundskoleförvaltningen ut besluten till vårdnadshavarna.
 • Lovskola ger eleverna i Hammarkullen en likvärdig chans till utbildning

  Publicerad 15 mars 2021
  Linnea Lindquist är rektor på Hammarkullsskolan F-3 och hon har haft lovskola på lågstadiet de senaste tre åren och ser en jättestor skillnad. - Lovskolan ger eleverna i Hammarkullen en möjlighet att träna extra på svenska språket vilket gör en stor skillnad för dem i den vanliga undervisningen, säger Linnéa Lindquist.
 • Skolmaten ger ork att lära

  Publicerad 11 mars 2021
  — Eleverna ska tycka om att gå hit och vi måste anpassa oss efter dem. Samtidigt som vi ska utmana med nya rätter och nya smaker. De kan ju inte välja lunchrestaurang