Grundskoleförvaltningen

Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för den kommunala grundskolan, grundsärskolan och fritidshem.

Organisation och ledning

Grundskoleförvaltningen består av 146 grundskolor inklusive grundsärskolor. Drygt 58 500 elever har sin dagliga undervisning i grundskolan. Totalt arbetar cirka 9 700 medarbetare inom grundskoleförvaltningen där merparten av de anställda är lärare.

Våra verksamheter

Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i stadens kommunala grundskolor från förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskolan samt fritidshem. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever, i alla skolor i Göteborg ska få möjligheten att forma ett bra liv.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har runt 10 möten per år. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Grundskolenämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige och arbetar enligt bland annat kommunallagen, skollagen och antaget reglemente.

Så behandlar vi personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att din personliga integritet inte ska kränkas genom behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter på grundskoleförvaltningen utgår från syftet med behandlingen, vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Rektor om rektorsverkstad

En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Här kommer vi efter varje tillfälle presentera tre frågor och svar från en av de deltagande rektorerna.

Mötet lärare elev

Här finns länkar till artiklar i vår serie - Mötet mellan lärare och elev. Med artiklarna vill vi visa grundskoleförvaltningens inriktning och de områden som vi vill stärka. De är i huvudsak tre områden: Ökad kvalitet i undervisningen, Tydligare ansvar för att öka elevernas kunskapsresultat och ökad likvärdighet.

Ny skolenhetsorganisation

Här hittar du information om vårt arbete med ny skolenhetsorganisation. Den nya organisationen införs från läsårets start höstterminen 2021.

Projekt i grundskoleförvaltningen

Är du intresserad av att läsa om vilka olika projekt som är på gång på grundskoleförvaltningen? Då har du kommit helt rätt! Här får du en kort introduktion av våra olika projekt. Du får också länkar som leder dig vidare till projektens olika webbplatser.

Grundskoleförvaltningen i sociala medier

Här presenterar vi de plattformar på sociala medier som grundskoleförvaltningen är med och deltar på. Vi har podcast, LinkedIn och YouTube-kanal och inom kort kommer vi att starta en vlogg.

Aktuellt

 • Nu kan vårdnadshavare önska förskoleklass och grundskola för hösten 2021

  Publicerad 15 januari 2021
  Med start 15 januari kan vårdnadshavare önska var de helst vill att deras barn ska gå i skolan till hösten. Det gäller barn som ska börja förskoleklass eller som behöver byta skolenhet för att fortsätta sin skolgång i grundskolan.
 • Bengt Randén berättar om förvaltningens arbete 2021

  Publicerad 12 januari 2021
  Grundskoledirektör Bengt Randén blickar framåt inför 2021 och berättar om arbetet med förändringar i organisationen. Den nya organisationen för skolorna som införs höstterminen 2021 ska bland annat ge större möjligheter att utveckla undervisningen och möta elevers olika behov av stöd.
 • Undervisning på distans för årskurs 7-9 i Göteborgs kommunala skolor

  Publicerad 11 januari 2021
  Eleverna i årskurs 7-9 på Göteborgs kommunala skolor får från och med tisdag 12 januari till den 24 januari sin undervisning på distans. Eleverna på högstadiet ska alltså inte få undervisning i skolan under den perioden. Orsaken till undervisningen på distans är att minska trängseln i skolan och i kollektivtrafiken, det vill säga att minska spridningen av covid-19 i samhället.
 • Dialog om skolplaceringar – i januari kommer en rapport om resultatet

  Publicerad 23 december 2020
  Grundskoleförvaltningen har nu genomfört fyra dialoger med vårdnadshavare, politiker, chefer och tjänstepersoner i förvaltningen. Syftet har varit att gemensamt diskutera och komma med förslag på vad förvaltningen kan göra för att kommande skolplaceringar ska bli så bra som möjligt, utifrån de lagar, regler och förutsättningar som finns i staden. I slutet på januari kommer förvaltningen berätta mer om vad som händer nu och hur förvaltningen tar hand om de förslag som har kommit in.
 • Ny organisation för bättre samarbete och samverkan

  Publicerad 18 december 2020
  Nu har grundskoleförvaltningen tagit ytterligare steg mot ny organisation för skolenheterna. Från 1 januari förändras den geografiska indelningen av skolorna, de så kallade utbildningsområdena, för att följa Göteborgs stads nya stadsområden; Sydväst, Centrum, Hisingen och Nordost.
 • Extern granskning av arbetet med skolval och skolplaceringar är klar

  Publicerad 18 december 2020
  Skolvalet och skolplaceringarna inför höstterminen 2020 fungerade inte som de skulle och det orsakade problem för såväl enskilda elever, vårdnadshavare och skolor som för grundskoleförvaltningen. Därför beställde grundskoleförvaltningen dels en intern och dels en extern granskning av arbetet med skolvalet och skolplaceringarna.
 • Nätverk för rektorer i socialt utsatta områden

  Publicerad 16 december 2020
  Rektorer i olika utsatta områden har ofta liknande utmaningar i sin vardag. I ett nystartat nätverk träffas rektorer från 6 skolor för att få stöd, utvecklas och för att lära sig mer.
 • Föräldraträffar ska hjälpa elever att nå målen

  Publicerad 15 december 2020
  Under hösten har både Önneredsskolan F–9 och den särskilda undervisningsgruppen Kompassen startat upp träffar för vårdnadshavare. Träffarna riktar sig till alla som vill ha stöd i sitt föräldraskap.
 • En grundsärskoleenhet och tillhörande fritidshem på Hisingen stänger och går över till undervisning på distans för vissa elever

  Publicerad 14 december 2020
  Anledningen är hög frånvaro bland medarbetare på grund av covid-19. Vi kommer att erbjuda vissa elever undervisning på distans. Alla elever vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet kommer att få omsorg via fritidshem.
 • Här ser du om du ska önska skola för ditt barn 15 januari - 15 februari

  Publicerad 11 december 2020
  Den 15 januari- 15 februari kan du önska var ditt barn ska gå i skolan nästa läsår. Det gäller de elever som går sista årskursen på sin skolenhet och som därför behöver byta skolenhet för att gå klart grundskolan. Är du osäker på om detta gäller ditt barn eller inte? Här kan du se alla skolenheter och årskurser som berörs. Om ditt barn går i någon av de årskurser och skolenheter som nämns nedan kan du önska var du helst vill att ditt barn går i skolan läsår 2021/2022. Klicka på första årskursen så kommer du till rätt ställe i listan.
 • Budgeten för grundskolelförvaltningen är klar

  Publicerad 10 december 2020
  I november bestämde politikerna i kommunfullmäktige att grundskoleförvaltningen får 8,8 miljarder kronor nästa år. Nu har politikerna i grundskolenämnden bestämt vad pengarna ska användas till. — Vi har nu möjlighet att satsa på skolan. Våra skolor får mer pengar nästa år. I genomsnitt kan vi öka elevpengen till de kommunala skolorna med 2,4 procent, säger Bengt Randén, förvaltningsdirektör.
 • Årets svensklärare skapar kvalitet i undervisningen

  Publicerad 9 december 2020
  I maj fick läraren Anna Månsson Nylund veta att hon fått Svenska Akademiens svensklärarpris 2020. Nu samtalar hon tillsammans med Bengt Randén, grundskoledirektör i podden Skolverkstan, om det och om hur hon arbetar med undervisningen i svenska, med eleverna i klassrummet. — Det ska finnas stöttning av olika slag för att eleverna ska kunna lyckas. Samtidigt ska man ha höga förväntningar på eleverna, säger Anna i senaste poddavsnittet av Skolverkstan. Det är även viktig att elever får använda sina modersmål om de fortfarande inte är tillräckligt starka i det svenska språket.
 • Alla ska förstå vad de ska lära sig

  Publicerad 8 december 2020
  Eva Högberg blev nominerad till Berättarministeriets pris Pennsvärdet. Och i direktsändning på den digitala galan berättade hon om sitt sätt att undervisa.
 • Om grundskoleförvaltningen och coronaviruset

  Publicerad 7 december 2020
  Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. Friska barn stannar hemma om det är andra som de bor med har konstaterad covid-19. Vi gör allt vi kan för att skolornas verksamhet ska fortsätta som vanligt. Grundskoleförvaltningen följer noggrant informationen från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten, Västra Götalandsregionen, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och regioner när det gäller coronaviruset och annan smitta.
 • Dialog för bättre bemötande

  Publicerad 27 november 2020
  I samband med problemen med skolplaceringar blev det tydligt att grundskoleförvaltningen behöver bli bättre på bland annat dialog och bemötande. Den 25 november träffades vårdnadshavare, politiker, chefer och medarbetare i grundskoleförvaltningen för att prata om hur förvaltningen kan bli bättre på att bemöta vårdnadshavare.
 • Grundskoleförvaltningen fortsätter dialogen inför kommande skolplaceringar

  Publicerad 23 november 2020
  Under hösten har grundskoleförvaltningen på olika sätt samlat in vårdnadshavares upplevelser och synpunkter på som behöver förbättras i arbetet med skolplaceringar. Denna vecka är det dags för nästa steg. Då startar förvaltningen en arbetsgrupp med bland annat vårdnadshavare och politiker som ska komma med förslag på vad förvaltningen behöver göra.
 • Hellre uthållighet och struktur än jippon för framgång

  Publicerad 20 november 2020
  Om och om igen påpekas det att receptet för framgången för en skola är kontinuitet i ledarskapet. Det vill säga att rektorn arbetar länge på samma skola. Torbjörn Bengtsson har en unik erfarenhet från att ha arbetat på samma skola i 23 år. De senaste sju åren har han varit rektor, på Utmarksskolan. I senaste avsnittet av podden Skolverkstan samtalar han med grundskoledirektör Bengt Randén om hur det är att leda en skola i förorten och att leda en skola i en akut kris. Skolvärlden borde sträcka på sig i stället för att försöka göra andra myndigheters uppdrag och fokusera på det egna, det vill säga undervisningen.
 • Skolbytet är klart – 165 elever får nya skolplatser nästa termin

  Publicerad 18 november 2020
  Nu har grundskoleförvaltningen gått igenom alla ansökningar om skolbyte för vårterminen. Totalt är det 611 elever i alla årskurser som har ansökt om ett skolbyte och 165 som får nya skolplaceringar. Inom en vecka skickas besluten hem till vårdnadshavarna.
 • Kärleken är fri på Frejaskolan

  Publicerad 30 oktober 2020
  Det låter ifrån klassrummen på Frejaskolan. Eleverna gör melodier till kärlekstexter på sina datorer. För på Frejaskolan är det kärleksvecka. ”Kärleken är fri” – det går genom hela skolan denna vecka.
 • Nya regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola

  Publicerad 29 oktober 2020
  Den 28 oktober beslutade politikerna i grundskolenämnden om nya regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola. Reglerna ska stärka elevernas rätt till en skola nära hemmet och börjar gälla 1 januari 2021.
 • Första steget mot en ny organisation för skolenheterna

  Publicerad 23 oktober 2020
  Göteborgs Stads skolenheter blir färre och större. Det ska ge eleven en tydligare väg genom skolan och skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd.
 • Förr läste vi Nils Holgersson i skolan – i Läslust läser vi populärkultur

  Publicerad 22 oktober 2020
  Det fnittras lite vid fönstret i Brunnsboskolans bibliotek. Eleverna i 9B läser skönlitteratur på schemalagd tid. De har 30 minuter läsning två gånger varje vecka. Syftet med projekt Läslust är att höja måluppfyllelsen i läsförståelse. Speciellt för elever med svenska som andra språk.
 • Pippi hjälper eleverna i många ämnen på Kärraskolan

  Publicerad 14 oktober 2020
  Pippi fyller 75 år. Det är känt för de flesta. På Kärraskolan tar lärarna Pippi till hjälp i en rad olika ämnen. Allt för att förbättra barnens lärande och ge dem bättre verktyg att klara skolan.
 • Att vända en skola

  Publicerad 8 oktober 2020
  Måndag morgon i Angered Centrum. En hel hög med barn skrattar under basketkorgen, men börjar dra sig in till lektionerna då rastvakten säger ifrån. Gårdstensskolan har flyttat – till Angered Centrum, en dryg kilometer från den gamla skolan.
 • Ansvaret för skolplaceringar flyttar till avdelningen för verksamhetsstyrning och utveckling

  Publicerad 6 oktober 2020
  Arbetet med skolplaceringar går nu in i ett nytt skede. Planeringen inför och genomförandet av Skolplaceringar läsåret 2021/2022 har flyttats från Myndighetsavdelningen till Avdelningen för Verksamhetsstyrning och utveckling. Samtidigt genomför grundskoleförvaltningen en omorganisation av stödavdelningarna.
 • Arbetet med att vända en skola

  Publicerad 1 oktober 2020
  När Sargon El Khouri 2017 blev tillförordnad rektor på Gårdstensskolan var andelen behöriga lärare 40%, idag är det 70% behöriga lärare på skolan och 30% som studerar till lärare eller som väntar på sin legitimation. Under tiden har skolan flyttat från Gårdsten till Angereds Centrum och gjort en digital resa. Allt för att lyfta kvaliteten i undervisningen.
 • Göteborgs Stad en av drömarbetsgivarna bland lärar- och förskolelärarstudenter

  Publicerad 28 september 2020
  Varje år får studenter från Sverige rösta fram sin drömarbetsgivare i Företagsbarometern från Universum. I år rankas Göteborgs Stad som tvåa bland de som studerar till lärare och förskolelärare. I Göteborgs grundskoleförvaltning är arbetet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) en högt prioriterad fråga. Att ha skickliga, behöriga lärare som trivs med sitt arbete är en grund för att ge våra elever undervisning med hög kvalitet och kompensera för elevernas olika förutsättningar.
 • Likvärdighet är vardag på Hinnebäckskolans grundsärskola

  Publicerad 16 september 2020
  Det är morgon på Hinnebäcksskolan i Tuve. Marie Jansson kommer tillbaka efter en veckas sjukdom och tar av sig jackan i hallen. Längre bort markerar en elev till sin assistent att hon vill fram och hälsa på Marie. Eleven faller Marie om halsen och visar tydligt hur glad hon är för att medarbetaren är tillbaka på jobb.
 • Köksmästaren vill lära eleverna om mat och klimat

  Publicerad 28 augusti 2020
  Lillebyns kök är nominerat till årets klimatkök. Skälet är deras arbete med fokus på matens påverkan på miljön. — Vi pratar mycket med eleverna om maten, säger Susann Forsberg, köksmästare på Lillebyn.
 • Torslandaskolan F-6 flyttar till paviljonger i väntan på ny skola

  Publicerad 16 juli 2020
  Torslandaskolan F-5 ska rivas. Hösten 2022 ska en ny skola finnas på plats. Under tiden ska cirka 350 elever och 45 medarbetare vara i paviljonger vid Torslandavallen och i gamla Österödskolan F-3. Och i slutet av juni stod skolan mitt i flytten.