Grundskoleförvaltningen

Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för den kommunala grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, och öppen fritidsverksamhet.

Grundskoleförvaltningen består av 146 grundskolor inklusive grundsärskolor. Drygt 58 500 elever har sin dagliga undervisning i grundskolan. Totalt arbetar cirka 8 000 medarbetare inom grundskoleförvaltningen där merparten av de anställda är lärare.

Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i stadens kommunala grundskolor från förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskolan samt fritidshem. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever, i alla skolor i Göteborg ska få möjligheten att forma ett bra liv.

Grundskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har runt 10 möten per år. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Grundskolenämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige och arbetar enligt bland annat kommunallagen, skollagen och antaget reglemente.

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att din personliga integritet inte ska kränkas genom behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter på grundskoleförvaltningen utgår från syftet med behandlingen, vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Här kommer vi efter varje tillfälle presentera tre frågor och svar från en av de deltagande rektorerna.

Här finns länkar till artiklar i vår serie - Mötet mellan lärare och elev. Med artiklarna vill vi visa grundskoleförvaltningens inriktning och de områden som vi vill stärka. De är i huvudsak tre områden: Ökad kvalitet i undervisningen, Tydligare ansvar för att öka elevernas kunskapsresultat och ökad likvärdighet.

Här presenterar vi de plattformar på sociala medier som grundskoleförvaltningen är med och deltar på. Vi har podcast, LinkedIn och YouTube-kanal och inom kort kommer vi att starta en vlogg.

Aktuellt

 • Grundskoleförvaltningen är klara med ansökningar om skolbyten

  Publicerad 3 juli 2020
  Den 3 juli skickade grundskoleförvaltningen beslut till alla som ansökt om att byta skola inför hösten. Totalt rör det sig om ungefär 2100 ansökningar i alla årskurser, både elever som av olika anledningar vill byta skola och elever som omfattades av skolvalet men inte var nöjda med placeringen de fick.
 • Klart att mitt barn ska gå i lovskola

  Publicerad 2 juli 2020
  Barnen strömmar in från den röda mattan på Nya Ullevi. Det har varit paus och det är dags att fortsätta i lovskolan. 65 barn deltar i mottagningsenhetens undervisning i svenska under två varma veckor i sommar.
 • Lovskola i stället för ledighet

  Publicerad 2 juli 2020
  Det är nervöst i den vinröda korridoren i Bergsjöskolan. Eleverna är tysta, några går omkring. Det är sista dagen på sommarens lovskola och lärarna rättar prov i rummet intill. I två veckor har elever från Bergsjöskolan, Utmarksskolan och Sandeklevsskolan bland annat studerat språkförståelse, engelska och matematik.
 • Hovåsskolan får pris för nya grepp!

  Publicerad 1 juli 2020
  Grattis Carolin Juneberg, ni har vunnit Helge-priset, vad är det för något? Helge-priset är ett stipendium som kan sökas av lärare för att bland annat förbättra undervisningen.
 • Så informerar grundskolefövaltningen om fall av covid-19

  Publicerad 29 juni 2020
  Grundskoleförvaltningen börjar nu informera om fall av covid-19. Anledningen till det är att allt fler testar sig för covid-19. De nya riktlinjerna gäller från och med 2020.06.29.
 • Ny organisation för skolenheterna i Göteborg

  Publicerad 25 juni 2020
  Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om ny organisation för skolenheterna i Göteborg. Nämnden beslutade också om planen för hur förändringarna ska genomföras.
 • Om grundskoleförvaltningen och coronaviruset

  Publicerad 22 juni 2020
  Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. Vi gör allt vi kan för att skolornas verksamhet ska fortsätta som vanligt. Grundskoleförvaltningen följer noggrant informationen från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och regioner när det gäller coronaviruset och annan smitta.
 • Så går det för eleverna i Göteborgs Stads grundskolor

  Publicerad 18 juni 2020
  De preliminära kunskapsresultaten för vårterminen 2020 är klart. Fler elever är behöriga till gymnasiet efter årskurs 9 jämfört med förra året.
 • Mer pengar till mellanstadiet

  Publicerad 18 juni 2020
  Årskurs 4-6 har skolresultat som ligger lägre än övriga årskurser. Därför har grundskolenämnden bestämt att skolor med årskurserna 4-6 ska få mer pengar under hösten. Totalt ska 70 miljoner kronor mer fördelas till de kommunala och fristående skolorna i Göteborg.
 • Bengt Randén avrundar skolåret 2019/2020

  Publicerad 17 juni 2020
  Bengt Randén, förvaltningsdirektör, avrundar skolåret 2019/2020 och önskar alla chefer och medarbetare en riktigt härlig sommar.
 • Petra på Kannebäcksskolan överraskades som Årets Min Lärare

  Publicerad 12 juni 2020
  Petra Blomquist trodde att en vanlig skoldag på Kannebäcksskolan Tremastaren i Tynnered väntade. Istället blev hon överraskad av fika och ballonger när eleverna tillsammans med Lilla Aktuellt ville fira att Petra blivit Årets Min Lärare.
 • Ally skolsköterska: God hälsa ger bättre skolresultat

  Publicerad 4 juni 2020
  — Vi arbetar för att främja hälsan hos friska unga människor. God hälsa gör det lättare att prestera bra i skolan, säger ”Ally” Ahlam Mohammed Nur. Vi går över skolgården på Jättestensskolan på väg mot skolsköterskans kontor. Ett par elever tittar upp från bandyspelandet och hejar på Ally.
 • “Jag känner att lärarna här litar på mig”

  Publicerad 2 juni 2020
  Varje elev ska känna sig sedd. Det är lärarstudenten Annie Cronquists mål när hon börjar arbeta. Själv känner hon sig sedd av lärarna på Långmosseskolan i Gårdsten. Det är där hon gör sin tredje omgång praktik. – Lärarna släpper fram mig och litar på mig. Det gör mig mer säker på mig själv.
 • Anna är årets svensklärare

  Publicerad 25 maj 2020
  För några dagar sedan fick Anna Månsson Nylund veta att Svenska Akademien har utsett henne till en av fem mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2020. Priset instiftades 1987 och tilldelas lärare ”som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen”.
 • ”Normpiloten” stoppar ofta undervisningen

  Publicerad 13 maj 2020
  Normer och hur vi behandlar varandra är viktigt. Inte minst i skolan. Johan Rimås är lärare för en av sjätteklasserna och ”normpilot” på Karl Johansskolan. — Ofta i min undervisning får jag stoppa lektionen en stund och fråga ”hur tänkte du nu?” Stoppen blir små lektioner i att försöka förstå våra medmänniskor och diskussioner om hur vi uppför oss mot varandra. Det stärker eleverna och har blivit en naturlig del av skoldagen, förklarar han.
 • Projekt i Göteborg forskar om likvärdighet i skolan

  Publicerad 5 maj 2020
  Sex projekt, varav fyra från Göteborg, får bidrag inom ett uppdrag från regeringen om utveckling, lärande och forskning (ULF). Temat i år är likvärdighet, och flera av projekten har fokus på arbete med språkutveckling.
 • Överklaga skolplacering

  Publicerad 5 maj 2020
  Om du som vårdnadshavare anser att ditt barns placering i skola är fel så kan du överklaga det beslutet. Det behöver du göra inom tre veckor från det att du tog emot beslutet. Hur du gör beror på vilket beslut du har fått. På varje beslut kan du läsa hur du gör, men vi har också samlat informationen här.
 • Grundskolenämndens möte i april

  Publicerad 4 maj 2020
  Grundskolenämnden hade möte den 21 april. Mötet handlade bland annat om skolenhetsutredningens slutrapport – förslag till riktlinjer för en ny skolenhetsorganisation och delårsrapporten för mars.
 • Åkeredsskolan får paviljonger till hösten

  Publicerad 28 april 2020
  Under våren har eleverna på Åkeredsskolan som går årskurs 4-6 gått på Kvibergsskolan. Orsaken är problem med fukt, mögel och ventilation som gjorde att vi insåg att det inte längre gick att använda Åkeredsskolans lokaler. Nu har lokalförvaltningen bestämt att Åkeredsskolan får paviljonger till hösten. Paviljongerna kommer att ställas i närheten av skolan och kommer förhoppningsvis att användas fram tills en ny skola står färdig.
 • 100 extra portioner till gymnasielever är inget problem

  Publicerad 23 april 2020
  — Att laga ett hundratal extra portioner till våra gymnasieelever är inget problem, säger Christoffer Bergman, köksmästare på Karls Johansskolans skolmatsal. Vanliga dagar lagar Christoffer och hans kolleger ca 700 portioner till hungriga skolelever och medarbetare.
 • Sara - en ädelsten som lyser starkare varje dag

  Publicerad 23 april 2020
  Sara som är 14 år och går i årskurs åtta på Bergsjöskolan berättar att hon skolkade mycket. Hon var mest i skolans korridorer och bråkade. - Det är svårt att tro eftersom den Sara jag ser nu, är en tjej med framtidstro och drömmar. En tjej med ett tydligt mål i livet. Hon har en dröm och jag tror på hennes dröm, säger hennes lärare Mimma Tadzic.
 • Elever försökte sabotera distansundervisningen

  Publicerad 21 april 2020
  Under en lektion med distansundervisning på Guldhedsskolan i Göteborg, tog sig ett gäng elever in i det digitala klassrummet och störde undervisningen. De försökte bland annat bomba chattgruppen. Om detta och hur man undviker likande problem berättar Ardalan Gol Mohammad, lärare på Guldhedsskolan i ett avsnitt av Göteborgs grundskoleförvaltnings nya vlogg.
 • Dags att söka skolskjuts för nästa läsår

  Publicerad 17 april 2020
  Elever som har skolskjuts kan i de flesta fall som längst ha det under ett läsår. Därefter behöver du som vårdnadshavare söka på nytt. För att vara säker på att skolskjutsen kommer igång till skolstarten hösten 2020 är det bra om du söker senast den 30 april.
 • Alexandra undervisar i en förberedelseklass

  Publicerad 16 april 2020
  Alexandra Hökbring jobbar som lärare i en förberedelseklass på Vättnedalsskolan i Tynnered. I hennes klass går elever i årskurs 1-3 som precis har kommit till Sverige. Här berättar hon hur hon lägger upp sina lektioner - och vad hon älskar mest med sitt arbete.
 • - Jag är jättestolt över eleverna

  Publicerad 2 april 2020
  De flesta skolor har förberett sig på att kunna ha undervisning på distans. Andra fått jobba intensivt med detta under de senaste veckorna.
 • Undervisningen nästan som vanligt

  Publicerad 30 mars 2020
  Friska elever ska vara i skolan, sjuka elever ska vara hemma enligt Folkhälsomyndighetens bedömning. Undervisningen i Göteborgs Stads skolor fortsätter nästan som vanligt. Många elever är hemma men får undervisning genom sina skoldatorer. På Svartedalsskolan har två femteklasser blivit en.
 • Tvåspråkig undervisning på Slottsbergsskolan och Skogomeskolan från hösten 2020

  Publicerad 24 mars 2020
  Till hösten startar tvåspråkig undervisning på finska och svenska på Slottsbergsskolan och Skogomeskolan. Det är sverigefinska barn som kan söka sig till undervisningen.
 • Hultskolan vann årets tekniktävling på Chalmers

  Publicerad 18 mars 2020
  I årets upplaga av Tekniktävlingen handlade det om att bygga en modell av en forskningsstation på planeten Mars med alla möjliga utmaningar som det innebär. Fem skolor gick till final och fick göra upp i ett sista tävlingsmoment.
 • Receptet för framgångsrika skolor där eleverna når målen, finns det?

  Publicerad 13 mars 2020
  Framgångsrika skolor har vissa saker gemensamt. Till exempel att medarbetarna på skolorna har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans och använda sig av varandras erfarenheter. Dessutom stannar rektorerna länge, håller fast vid målen och har fokus på undervisningen. Flera av de mest framgångsrika skolorna ligger också i områden som inte har stora socioekonomiska utmaningar. Det gör att medarbetarna och rektorerna ofta fått arbeta långsiktigt i lugn och ro och kunnat utveckla arbetet med undervisningen.
 • Rektorsverkstad nummer 2 år 2020, tema: att tala om undervisning

  Publicerad 11 mars 2020
  En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen en rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Onsdagen den 4 mars handlade verkstaden om att tala om undervisning. Vid varje tillfälle ställer vi tre frågor till en av rektorerna. Den här gången är det Karin Lundgren, rektor på Emmaskolan som svarar.