Grundskoleförvaltningen

Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för den kommunala grundskolan, grundsärskolan och fritidshem.

Organisation och ledning

Grundskoleförvaltningen består av 146 grundskolor inklusive grundsärskolor. Drygt 58 500 elever har sin dagliga undervisning i grundskolan. Totalt arbetar cirka 8 000 medarbetare inom grundskoleförvaltningen där merparten av de anställda är lärare.

Våra verksamheter

Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i stadens kommunala grundskolor från förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskolan samt fritidshem. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever, i alla skolor i Göteborg ska få möjligheten att forma ett bra liv.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har runt 10 möten per år. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Grundskolenämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige och arbetar enligt bland annat kommunallagen, skollagen och antaget reglemente.

Så behandlar vi personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att din personliga integritet inte ska kränkas genom behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter på grundskoleförvaltningen utgår från syftet med behandlingen, vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Rektor om rektorsverkstad

En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Här kommer vi efter varje tillfälle presentera tre frågor och svar från en av de deltagande rektorerna.

Mötet lärare elev

Här finns länkar till artiklar i vår serie - Mötet mellan lärare och elev. Med artiklarna vill vi visa grundskoleförvaltningens inriktning och de områden som vi vill stärka. De är i huvudsak tre områden: Ökad kvalitet i undervisningen, Tydligare ansvar för att öka elevernas kunskapsresultat och ökad likvärdighet.

Projekt i grundskoleförvaltningen

Är du intresserad av att läsa om vilka olika projekt som är på gång på grundskoleförvaltningen? Då har du kommit helt rätt! Här får du en kort introduktion av våra olika projekt. Du får också länkar som leder dig vidare till projektens olika webbplatser.

Grundskoleförvaltningen i sociala medier

Här presenterar vi de plattformar på sociala medier som grundskoleförvaltningen är med och deltar på. Vi har podcast, LinkedIn och YouTube-kanal och inom kort kommer vi att starta en vlogg.

Aktuellt

 • Om grundskoleförvaltningen och coronaviruset

  Publicerad 1 december 2020
  Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. Friska barn stannar hemma om det är andra som de bor med har konstaterad covid-19. Vi gör allt vi kan för att skolornas verksamhet ska fortsätta som vanligt. Grundskoleförvaltningen följer noggrant informationen från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten, Västra Götalandsregionen, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och regioner när det gäller coronaviruset och annan smitta.
 • Dialog för bättre bemötande

  Publicerad 27 november 2020
  I samband med problemen med skolplaceringar blev det tydligt att grundskoleförvaltningen behöver bli bättre på bland annat dialog och bemötande. Den 25 november träffades vårdnadshavare, politiker, chefer och medarbetare i grundskoleförvaltningen för att prata om hur förvaltningen kan bli bättre på att bemöta vårdnadshavare.
 • Landamäreskolan riktar ljuset mot Orange Day

  Publicerad 25 november 2020
  Den här veckan lyser Landamäreskolan i glödande orange, precis som flera andra byggnader i Göteborg och i världen. Färgen är glad men bakgrunden är allvarlig.
 • Elever i årskurs 7–9 på Påvelundsskolan går över till undervisning på distans på grund av covid-19-smitta

  Publicerad 24 november 2020
  I samråd med Smittskydd Västra Götaland går eleverna i årskurs 7–9 på Påvelundsskolan över till undervisning på distans, varvat med vanlig undervisning på skolan från och med torsdag 26 november till och med tisdag 22 december. Anledningen är smitta bland elever på skolan.
 • Digitalt Informationsmöte om stöd i grundskolan och grundsärskola

  Publicerad 24 november 2020
  Under det digitala informationsmötet får du som vårdnadshavare information om vilka skolformer som finns för ditt barn, hur skolplaceringarna fungerar till skolformerna, hur extra anpassningar och särskilt stöd fungerar i grundskolan och grundsärskola.
 • Kvalitetsdialogerna är grunden i kvalitetsrapporten

  Publicerad 24 november 2020
  Kvalitetsrapporten är en bedömning och analys av nuläget för kvaliteten i alla kommunala skol- och verksamhetsformer. Underlaget för kvalitetsrapporten bygger bland annat på kvalitetsdialoger med rektorer. Titta gärna på två filmer där rektor och utbildningschef berättar om vad kvalitetsdialogerna betyder för dem.
 • Grundskoleförvaltningen fortsätter dialogen inför kommande skolplaceringar

  Publicerad 23 november 2020
  Under hösten har grundskoleförvaltningen på olika sätt samlat in vårdnadshavares upplevelser och synpunkter på som behöver förbättras i arbetet med skolplaceringar. Denna vecka är det dags för nästa steg. Då startar förvaltningen en arbetsgrupp med bland annat vårdnadshavare och politiker som ska komma med förslag på vad förvaltningen behöver göra.
 • Skolklasser på tre skolor går över till undervisning på distans

  Publicerad 20 november 2020
  I samråd med Smittskydd Västra Götaland går skolklasser på tre skolor över till distansundervisning. Det gäller från och med måndag 23 november på två av skolorna och onsdag 25 november för en av skolorna. Anledningen är smitta hos elever på två av skolorna och hos medarbetare på en av skolorna.
 • Hellre uthållighet och struktur än jippon för framgång

  Publicerad 20 november 2020
  Om och om igen påpekas det att receptet för framgången för en skola är kontinuitet i ledarskapet. Det vill säga att rektorn arbetar länge på samma skola. Torbjörn Bengtsson har en unik erfarenhet från att ha arbetat på samma skola i 23 år. De senaste sju åren har han varit rektor, på Utmarksskolan. I senaste avsnittet av podden Skolverkstan samtalar han med grundskoledirektör Bengt Randén om hur det är att leda en skola i förorten och att leda en skola i en akut kris. Skolvärlden borde sträcka på sig i stället för att försöka göra andra myndigheters uppdrag och fokusera på det egna, det vill säga undervisningen.
 • Skolbytet är klart – 165 elever får nya skolplatser nästa termin

  Publicerad 18 november 2020
  Nu har grundskoleförvaltningen gått igenom alla ansökningar om skolbyte för vårterminen. Totalt är det 611 elever i alla årskurser som har ansökt om ett skolbyte och 165 som får nya skolplaceringar. Inom en vecka skickas besluten hem till vårdnadshavarna.
 • En skolklass går över till undervisning på distans

  Publicerad 11 november 2020
  I samråd med Smittskydd Västra Götaland går en skolklass på en högstadieskola i Majorna-Linné i Göteborg över till distansundervisning. Det gäller från och med onsdag 11 november till och med fredag 20. Anledningen är smitta hos elever i skolan.
 • Kärleken är fri på Frejaskolan

  Publicerad 30 oktober 2020
  Det låter ifrån klassrummen på Frejaskolan. Eleverna gör melodier till kärlekstexter på sina datorer. För på Frejaskolan är det kärleksvecka. ”Kärleken är fri” – det går genom hela skolan denna vecka.
 • Nya regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola

  Publicerad 29 oktober 2020
  Den 28 oktober beslutade politikerna i grundskolenämnden om nya regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola. Reglerna ska stärka elevernas rätt till en skola nära hemmet och börjar gälla 1 januari 2021.
 • Första steget mot en ny organisation för skolenheterna

  Publicerad 23 oktober 2020
  Göteborgs Stads skolenheter blir färre och större. Det ska ge eleven en tydligare väg genom skolan och skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd.
 • Förr läste vi Nils Holgersson i skolan – i Läslust läser vi populärkultur

  Publicerad 22 oktober 2020
  Det fnittras lite vid fönstret i Brunnsboskolans bibliotek. Eleverna i 9B läser skönlitteratur på schemalagd tid. De har 30 minuter läsning två gånger varje vecka. Syftet med projekt Läslust är att höja måluppfyllelsen i läsförståelse. Speciellt för elever med svenska som andra språk.
 • Pippi hjälper eleverna i många ämnen på Kärraskolan

  Publicerad 14 oktober 2020
  Pippi fyller 75 år. Det är känt för de flesta. På Kärraskolan tar lärarna Pippi till hjälp i en rad olika ämnen. Allt för att förbättra barnens lärande och ge dem bättre verktyg att klara skolan.
 • Att vända en skola

  Publicerad 8 oktober 2020
  Måndag morgon i Angered Centrum. En hel hög med barn skrattar under basketkorgen, men börjar dra sig in till lektionerna då rastvakten säger ifrån. Gårdstensskolan har flyttat – till Angered Centrum, en dryg kilometer från den gamla skolan.
 • Grundskoleförvaltningen vill ha dialog med medborgare inför kommande skolplaceringar

  Publicerad 6 oktober 2020
  I arbetet med att planera för kommande skolplaceringar vill grundskoleförvaltningen ha in synpunkter och förslag från vårdnadshavare och elever. Därför kommer vi under hösten ha medborgardialoger.
 • Ansvaret för skolplaceringar flyttar till avdelningen för verksamhetsstyrning och utveckling

  Publicerad 6 oktober 2020
  Arbetet med skolplaceringar går nu in i ett nytt skede. Planeringen inför och genomförandet av Skolplaceringar läsåret 2021/2022 har flyttats från Myndighetsavdelningen till Avdelningen för Verksamhetsstyrning och utveckling. Samtidigt genomför grundskoleförvaltningen en omorganisation av stödavdelningarna.
 • Arbetet med att vända en skola

  Publicerad 1 oktober 2020
  När Sargon El Khouri 2017 blev tillförordnad rektor på Gårdstensskolan var andelen behöriga lärare 40%, idag är det 70% behöriga lärare på skolan och 30% som studerar till lärare eller som väntar på sin legitimation. Under tiden har skolan flyttat från Gårdsten till Angereds Centrum och gjort en digital resa. Allt för att lyfta kvaliteten i undervisningen.
 • Göteborgs Stad en av drömarbetsgivarna bland lärar- och förskolelärarstudenter

  Publicerad 28 september 2020
  Varje år får studenter från Sverige rösta fram sin drömarbetsgivare i Företagsbarometern från Universum. I år rankas Göteborgs Stad som tvåa bland de som studerar till lärare och förskolelärare. I Göteborgs grundskoleförvaltning är arbetet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) en högt prioriterad fråga. Att ha skickliga, behöriga lärare som trivs med sitt arbete är en grund för att ge våra elever undervisning med hög kvalitet och kompensera för elevernas olika förutsättningar.
 • Likvärdighet är vardag på Hinnebäckskolans grundsärskola

  Publicerad 16 september 2020
  Det är morgon på Hinnebäcksskolan i Tuve. Marie Jansson kommer tillbaka efter en veckas sjukdom och tar av sig jackan i hallen. Längre bort markerar en elev till sin assistent att hon vill fram och hälsa på Marie. Eleven faller Marie om halsen och visar tydligt hur glad hon är för att medarbetaren är tillbaka på jobb.
 • Prao ställs in i Göteborgs grundskolor höstterminen 2020

  Publicerad 1 september 2020
  Möjligheten att genomföra prao på arbetsplatser påverkas av Covid-19. Resor i kollektivtrafiken behöver begränsas enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och näringslivet är starkt påverkat av läget.
 • Köksmästaren vill lära eleverna om mat och klimat

  Publicerad 28 augusti 2020
  Lillebyns kök är nominerat till årets klimatkök. Skälet är deras arbete med fokus på matens påverkan på miljön. — Vi pratar mycket med eleverna om maten, säger Susann Forsberg, köksmästare på Lillebyn.
 • Skolval 2020: internrevision och åtgärdsplan

  Publicerad 13 augusti 2020
  Skolvalet och skolplaceringarna inför höstterminen 2020 har orsakat problem för såväl enskilda elever och vårdnadshavare som för grundskoleförvaltningen. Nu är grundskoleförvaltningens internrevisionsrapport åtgärdsplan klara. Åtgärdsplanen innehåller en rad åtgärder grundskoleförvaltningen ska genomföra för att säkra så att kommande skolval och skolplaceringar inte misslyckas. Både revisionsrapporten och åtgärdsplanen redovisas för politikerna i grundskolenämnden på nämndens möte 19 augusti.
 • 15 fritidshem har öppet under sommaren

  Publicerad 21 juli 2020
  Det svänger på gården bakom Ellen Keyskolan i Backa. Några av barnen dansar efter rytmer från 50-talet i solskenet. En flicka ritar på asfalten, andra bygger koja i skogen. Fritidshemmet har öppet hela sommaren. Hit kommer barn från flera skolor i området. Ellen Keyskolans fritidshem är ett av stadens 15 fritidshem som gör att vårdnadshavare kan arbeta även när andra har semester.
 • Torslandaskolan F-6 flyttar till paviljonger i väntan på ny skola

  Publicerad 16 juli 2020
  Torslandaskolan F-5 ska rivas. Hösten 2022 ska en ny skola finnas på plats. Under tiden ska cirka 350 elever och 45 medarbetare vara i paviljonger vid Torslandavallen och i gamla Österödskolan F-3. Och i slutet av juni stod skolan mitt i flytten.
 • Grundskoleförvaltningen är klara med ansökningar om skolbyten

  Publicerad 3 juli 2020
  Den 3 juli skickade grundskoleförvaltningen beslut till alla som ansökt om att byta skola inför hösten. Totalt rör det sig om ungefär 2100 ansökningar i alla årskurser, både elever som av olika anledningar vill byta skola och elever som omfattades av skolvalet men inte var nöjda med placeringen de fick.
 • Klart att mitt barn ska gå i lovskola

  Publicerad 2 juli 2020
  Barnen strömmar in från den röda mattan på Nya Ullevi. Det har varit paus och det är dags att fortsätta i lovskolan. 65 barn deltar i mottagningsenhetens undervisning i svenska under två varma veckor i sommar.
 • Lovskola i stället för ledighet

  Publicerad 2 juli 2020
  Det är nervöst i den vinröda korridoren i Bergsjöskolan. Eleverna är tysta, några går omkring. Det är sista dagen på sommarens lovskola och lärarna rättar prov i rummet intill. I två veckor har elever från Bergsjöskolan, Utmarksskolan och Sandeklevsskolan bland annat studerat språkförståelse, engelska och matematik.