Tidningen Kretslopp

Tidningen Kretslopp var förvaltningen Kretslopp och vattens tidning till Göteborgs alla hushåll. I den skrev vi om det som rör kretslopp, vatten, avlopp och avfall. I tidningen fanns också turlistan för Farligt avfall-bilen och ändrade hämtdagar för avfallet i samband med storhelger. Kretslopps sista nummer kom i mars 2018.

Tidningen Kretslopp skickades till alla hushåll i Göteborgs Stad. Tidningen gjordes tidigare i en upplaga för dem som bor lägenhet och en för dem som bor i småhus eller villa. Sedan hösten 2014 fick alla samma upplaga. Tidningen kom ut två gånger om året. Vårnumret 2018 var det sista numret av tidningen.

Kretslopp 2018 nr 1 vår

Kretslopp 2017 nr 2 höst

Kretslopp 2017 nr 1 vår

Kretslopp 2016 nr 2 höst

Kretslopp 2016 nr 1 vår

Kretslopp 2015 nr 2 höst

Kretslopp 2015 nr 1 vår

Kretslopp 2014 nr 2 (höst)

Kretslopp lägenhet 2014 nr 1

Kretslopp småhus 2014 nr 1

Kretslopp lägenhet 2013 nr 2

Kretslopp småhus 2013 nr 2

Kretslopp lägenhet 2013 nr 1

Kretslopp småhus 2013 nr 1