Minska avfallsmängden du också

I Sverige är vi ganska duktiga på att ta hand om vårt avfall. Det mesta blir material till nya produkter eller energi. Men mängderna avfall fortsätter att öka stadigt. Att få dem att istället minska, att förebygga avfall, är nästa stora utmaning. Detta uppmärksammas 16–24 november i kampanjen Europa minskar avfallet. Du som vill kan göra en egen insats genom att delta i projekt Leva Livets avfallsutmaning som handlar om att försöka minska mängden sopor.

Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva flera jordklot. Det är därför viktigt att försöka minska sitt avfall och bidra till en bättre miljö. Dessutom kan du genom att tänka på vad du konsumerar minska halten av farliga ämnen i avfallet. Du som vill kan delta i Göteborgs Stads projekt Leva livets avfallsutmaning som handlar om att minska mängden sopor.

Det här kan du göra

Du kan påverka mer än du tror. Varje år genererar du som göteborgare ungefär 460 kg avfall. Den siffran går att minska med motivation och kunskap. Som konsument har just du den största makten och det finns mycket som du som kan göra för att förebygga avfall: minska din mängd avfall och bidra till avfall som är mindre giftigt. Här är några exempel:

 • Tänk efter innan du köper en vara och fråga dig själv - behöver jag det här eller vill jag bara ha det?
 • Tacka nej till reklam.
 • Köp produkter med lång hållbarhet och som går att reparera.
 • Köp begagnade saker.
 • Lämna in saker som du inte längre behöver till återanvändning.
 • Planera dina matinköp och sluta storhandla så att du inte behöver slänga mat som blivit för gammal.
 • Dela ägodelar med grannar och vänner.
 • Köp tjänster istället för varor.
 • Välj produkter som innehåller så lite gifter som möjligt.
 • Prova tygblöjor.
 • Prova menskopp.

Varför avfallsminimering

Mindre mängder avfall och mindre farligt avfall är positivt för miljön på flera sätt. Att minska mängden avfall ger miljövinster i form av lägre energibehov, mindre utsläpp av växthusgaser och sparar på jordens naturresurser. Forskning visar att de årliga utsläppen av växthusgaser kan minska med 300 000 ton om mängden hushållsavfall i Sverige blir drygt 5 procent lägre. Det motsvarar de årliga utsläppen av växthusgaser från en medelstor svensk kommun.

Att förebygga gifter i avfallet bidrar till att minska giftspridningen i samhället. Avfall som inte innehåller giftiga ämnen återförs enklare till kretsloppet.

Avfallsminimering får dock inte förväxlas med sopsortering, eftersom mer sopsortering inte innebär att den totala mängden avfall minskar. Sopsortering leder till miljöförbättringar eftersom mer avfall kan återvinnas, men minskar inte mängden avfall som uppkommer.

Därför finns Kretsloppsparken

Göteborg har ambitionen att skapa ett kretsloppssamhälle och minska stadens klimatpåverkan. Ett exempel på det är konsumtionsmönster som är långsiktigt hållbara. Därför finns Kretsloppsparken i Göteborg. Tanken med Kretsloppsparken är att saker som någon annan kan ha användning för ska sorteras ut istället för att slängas. Innan man åker in med sitt avfall på en klassisk återvinningscentral passerar man en sorteringshall. Där lämnar man ifrån sig saker som sedan tas om hand och säljs vidare via Stadsmissionen, Returhuset och Återbruket.

Arbetet med att förebygga mängden avfall och mängden farliga ämnen i avfallet är prioriterat av EU. Kampanjen Europa minskar avfallet, som i Europa kallas European Week for Waste Reduction (EWWR) syftar bland annat till att visa konsumtionens direkta påverkan på miljön och växthuseffekten, och understryka sambanden mellan avfallsminimering och hållbar utveckling.

Mer roligt och viktigt

Har du inte besökt Kretsloppsparken än: börja med att titta här.

Fler tips om hur du kan minska ditt avfall och handla smartare får du på envärldsutansopor.nu.

Se vår roliga film Outside the Box - och andra filmer - om hur vår konsumtion påverkar miljön.

Mer om Europa minskar avfallet hittar du på minskaavfallet.se