Tips på studiebesök

Ett besök i verkligheten sätter färg på kunskaperna. Att följa dricksvattnets väg från älv till hushåll och att följa avloppets väg åt motsatt håll ger många aha-upplevelser.

Även om man läser om, och ser foton på, hur hanteringen med avfall, dricksvatten och avlopp går till i Göteborg så kan det aldrig ge samma förståelse som ett besök i verkligheten.

Sävenäs

Kretslopp och vatten fortsätter sin studiebesöksverksamhet, i samarbete med Renova, på Sävenäs avfallskraftvärmeverk. Gymnasieelever från Göteborg är välkomna att se och uppleva avfallets väg, från sopa till resurs.

För mer information kontakta Renova AB, telefon 031-61 80 00 (växel).

Ryaverket

Gryaab renar avloppsvattnet i regionen i Ryaverket på Hisingen. Gryaab tar emot olika grupper på studiebesök, men främst elever som går på mellanstadiet. Gör ett besök och se vad som händer med vattnet när du använt det!

Kontakta Gryaabs skolinformatör, telefon 031-64 73 33.

Ekocentrum

Gör ett besök på Ekocentrum och titta på deras utställning som visar vägen till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I flera rum med olika teman visas produkter, system, teknik, och idéer för en hållbar livsstil. Här kan du lära dig mycket om kretsloppet, miljövänliga transporter, byggande och boende samt hur du kan handla ekologiskt.

Universeum

Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen, precis bredvid Liseberg. Här finns levande växter och djur – från det svenska fjällandskapet till den tropiska regnskogen. Här finns också plats för den nyfikne att lära sig om hur människan och jorden fungerar genom att testa, lukta, känna, se och lyssna.

Naturhistoriska museet

Naturhistoriska museet erbjuder visningar och lektioner som är anpassade för olika åldrar. Här får barn och ungdomar insikt i djurens värld, ekologiska samband och kretslopp. Med museets hjälp kan din klass också ha lektioner ute i naturen. Bland annat kan ni vid Amundön titta på livet i strandkanten, i skogen titta på växt och djurlivet eller i lövhögen leta efter småkryp.