Konsumtionsspelet "Get a Life"

Kretslopp och vatten har satt ihop ett utbildningspaket för gymnasieklasser. Tanken är att eleverna ska diskutera sina konsumtionsval och förstå vilken påverkan dessa har på miljön.

Syfte och budskap

Idag genererar varje person i Sverige i snitt nästan 500 kg avfall per år. Varje kilo vi lyckas minska den mängden med ger i slutändan stora positiva miljöeffekter. Kärnbudskapet i utbildningspaketet är att vi alla kan konsumera smartare och mer hållbart. Genom att göra smarta val kan vi inte bara minska avfallet, vi minskar även förbrukningen av jordens resurser.

Spelet "Get a Life"

Eleverna får spela ett spel, "Get a Life" och se en film som väcker tankar kring deras egen konsumtion. Detta ger en upplevelse som belyser hur mycket olika konkreta vardagsval faktiskt betyder för miljön. Eleverna delas in i grupper och tävlar mot varandra.

Målet med spelet är att deltagarna ska förstå att det inte måste handla om att sluta konsumera, men att valen är viktiga. Genom att till exempel köpa begagnat eller välja en vara av hög kvalitet kan en produkt hållas levande mycket längre. Genom att dela en produkt med andra behöver man inte köpa lika mycket själv. Trots det kan vi leva väl så bra och ändå radikalt minska våra "miljö-fotavtryck".

Eleverna deltar aktivt och lockas att diskutera sin egen livsstil och sina konsumtionsval.

Se filmen

Mer information och kontakt

Kontakta Karin Theorin Mägi på 031-368 27 62 för mer information och lärarhandledning. Du kan också mejla.