Mötestider i nämnden för kretslopp och vatten

Här hittar du Kretslopp och vattennämndens sammanträdestider för år 2021.

 • Onsdag 20 januari  
 • Onsdag 10 februari  
 • Onsdag 17 mars  
 • Torsdag 22 april  
 • Onsdag 19 maj  
 • Onsdag 16 juni  
 • Onsdag 25 augusti  
 • Onsdag 15 september (eventuellt extramöte)
 • Torsdag 23 september  
 • Onsdag 20 oktober
 • Onsdag 17 november
 • Onsdag 8 december

Mötena börjar kl 16.