Mötestider i nämnden för kretslopp och vatten

(Uppdaterad 20-05-06) Här hittar du Kretslopp och vattennämndens sammanträdestider för år 2020.

 • Torsdag 16 januari
 • Torsdag 6 februari
 • Onsdag 18 mars
 • Onsdag 22 april
 • Tisdag 19 maj
 • Onsdag 17 juni
 • Onsdag 26 augusti
 • Onsdag 16 september
 • Onsdag 23 september
 • Torsdag 15 oktober
 • Onsdag 18 november
 • Tisdag 8 december

Mötena börjar kl 16.00.