Organisation och ledning i kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten är en förvaltning ledd av Kretslopp och vattennämnden i Göteborg Stad.

Förvaltningsledningen består av:


Marianne Erlandson - Förvaltningsdirektör
​Telefon: 031-368 74 66
marianne.erlandson@kretsloppochvatten.goteborg.se


Helena Wall - Chef för kund- och kommunikationsavdelningen
Telefon 031 368 72 67
helena.wall@kretsloppochvatten.goteborg.se


Lars Lindberg - Chef för HR (Human Resources: personalavdelningen)
Telefon 031-368 72 36
lars.lindberg@kretsloppochvatten.goteborg.se


Josefin Lundberg Abrahamsson - Chef för dricksvattenproduktionsavdelningen
Telefon 031 368 70 34
josefin.lundberg.abrahamsson@kretsloppochvatten.goteborg.se


Fredrik Torstensson - Chef för ledningsnätsavdelningen
Telefon 031 368 70 33
fredrik.torstensson@kretsloppochvatten.goteborg.se


Hilda Kraamer - Chef för avfallsavdelningen
Telefon 031 368 27 30
hilda.kraamer@kretsloppochvatten.goteborg.se


Emma Hansryd - Chef för utveckling och projektavdelningen
Telefon 031 368 70 37
emma.hansryd@kretsloppochvatten.goteborg.se


Karin Lindroth - Chef för strategisk samordning och tillförordnad chef för ekonomiavdelningen
Telefon 031 368 72 49
karin.lindroth@kretsloppochvatten.goteborg.se


Mattias Lysell - Chef för kansli och IT
Telefon 031-368 71 67
mattias.lysell@kretsloppochvatten.goteborg.se