Organisation och ledning i kretslopp- och vatten

I förvaltningsledningen ingår förvaltningsdirektören, avdelningschefer och stabschefer.

Förvaltningsledningen består av:


Marianne Erlandson - Förvaltningsdirektör
​Telefon: 031-368 74 66
marianne.erlandson@kretsloppochvatten.goteborg.seAndreas Karlsson - Tillförordnad ekonomichef
Telefon 031- 368 71 56   
andreas.2.karlsson@kretsloppochvatten.goteborg.se


Emma Hansryd - Chef för Strategisk samordning
Telefon 031-368 70 37
emma.hansryd@kretsloppochvatten.goteborg.se


Hilda Kraamer - Chef för avfallsavdelningen
Telefon 031-368 27 30
hilda.kraamer@kretsloppochvatten.goteborg.se  


Anna Lanne Davidsson Chef för Projekt och utveckling
031-368 71 60
anna.davidson@kretsloppochvatten.goteborg.se


Lars Lindberg - Chef för HR-staben (Human Resources, arbetar med personalfrågor)
Telefon 031-368 72 36
lars.lindberg@kretsloppochvatten.goteborg.se 


Josefin Lundberg Abrahamsson - Chef för dricksvattenproduktionsavdelningen 
Telefon 031-368 70 34
josefin.lundberg.abrahamsson@kretsloppochvatten.goteborg.se


Mattias Lysell - Chef för Verksamhetsstöd
Telefon 031-368 71 67
mattias.lysell@kretsloppochvatten.goteborg.se 


Mats Göransson — chef för Kundnära tjänster
031-368 55 56
mats.goransson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Andreas Severinsson Chef för Stadsutveckling 
031-368 27 02
andreas.severinsson@kretsloppochvatten.goteborg.se


Ola Stenman - Chef för IT-staben
Telefon 031-368 27 14
ola.stenman@kretsloppochvatten.goteborg.se


Fredrik Torstensson - Chef för ledningsnätsavdelningen
Telefon 031-368 70 33
fredrik.torstensson@kretsloppochvatten.goteborg.se


Helena Wall - Chef för kommunikationsstaben
Telefon 031-368 72 67
helena.wall@kretsloppochvatten.goteborg.se