Rörläggare på Kretslopp och vatten

I Göteborg finns 176 mil dricksvattenledning och 250 mil avloppsledningsnät. 16 rörläggarlag, där varje lag består av två rörläggare och en grävmaskinist, arbetar med reparationer av rörbrott och ny- och ombyggnad av VA-ledningar och anläggningar på både dricksvattennätet och avloppsnätet.

Vi är ett bra gäng som gör proffsiga jobb med hög kvalitet men vi behöver bli fler. Klicka här och sök jobb hos oss  

"Det bästa med jobbet som rörläggare är gemenskapen"

Mikael Eriksson är rörläggare på Kretslopp och vatten.

– Jag har jobbat som rörläggare på Kretslopp och vatten sedan 2007 och det är fortfarande kul att gå till jobbet. Jag gillar att vara ute i friska luften hela dagarna, även om det regnar, snöar och blåser ibland. Vi har jättebra kläder, så det är inget problem. Vi är ett 30-tal rörläggare och arbetar tillsammans i olika arbetslag bestående av två rörläggare och en grävmaskinist. Inom arbetslaget har vi stor frihet och möjligheter att själva planera och styra jobbet. Vi lär av varandra och ställer upp för varandra. Laget blir som en extra familj faktiskt. Inom Kretslopp och vatten finns stor kompetens och erfarenhet bland rörläggarna. Det finns alltid nån att fråga, det känns tryggt. Dessutom har vi väldigt skoj på jobbet.

Foto: Frank Palm


"Kommunen är en omtänksam arbetsgivare"

Philip Elvhammar är rörläggare och har gått från ett litet privat företag till Kretslopp och vatten.

– Här får du jobba med både hjärnan och kroppen. Jag uppskattar variationen av människor som jobbar här, mötet mellan olika kulturer, kön och åldrar. Arbete med vatten är ett samhällsviktigt uppdrag som gör jobbet meningsfullt. Det innebär ett större ansvar än andra anläggningsarbeten, men gör jobbet mycket roligare.

Det här jobbet passar noggranna personer, i kommunen är det viktigt att vi håller hög kvalitet.

Blandningen mellan akuta och planerade jobb skapar variation, det uppskattar jag. Att vara kommunalt anställd innebär att ha en som arbetsgivare tar hand om oss. Vi har de bästa arbetskläderna anpassade till vädret, de bästa verktygen ur ergonomisk synpunkt. Det finns en omtanke här. Att jobba i en stor organisation där vi kan täcka upp för varandra innebär också att man kan vara föräldraledig när det behövs, till exempel. Här har jag folk omkring mig som bryr sig och som jag litar på. Det är värt mycket.

Foto: Frank Palm


"I kommunen jobbar vi med kvalitet"

Christer Olsson har jobbat som rörläggare i Göteborgs kommun i över 40 år.

– Kamratskapen är otroligt viktig när man jobbar som rörläggare. När den funkar kan man inte ha ett bättre jobb. Jag har jobbat här i över 40 år och trivs fortfarande väldigt bra.

Det är bra i kommunen för vi jobbar med kvalitet på allt material, ventiler och rördelar och allt annat. Bra kvalitet gör att det är roligt för oss som jobbar med det. Det är ingen som ifrågasätter priset, det ska vara bra grejer, helt enkelt. Att jobba i kommunen innebär också att man slipper ligga ute på traktamenten. Dessutom tjänar vi ganska bra, tycker jag.

Foto: Anne Lundgren


Klicka här för att se vilka lediga jobb som finns just nu.

Följ Kretslopp och vatten på Linkedin