Ingenjörer på Kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten är en ingenjörstät förvaltning. De flesta arbetar på avdelningen Utveckling och projekt som ansvarar för utredningar, utvecklingsprojekt, investeringsprojekt och planerat underhåll som stödjer vattenproduktionen, distributionen av dricksvatten, avledningen av spill- och dagvatten och insamlingen och behandlingen av avfall. Men även på avdelningarna Avfall, Ledningsnät och Dricksvattenproduktion arbetar många av våra ingenjörer.

"Vi tar ansvar för samhällsutvecklingen i ett 100-årigt perspektiv"

Dick Karlsson är civilingenjör väg- och vatten och arbetar som senior specialist inom klimatanpassning på Kretslopp och vatten. Han har ett förflutet inom konsultbranschen men föredrar att få jobba med helheten och ta ansvar för samhällsutvecklingen i ett långt perspektiv. 

– Jag arbetar med klimatanpassning av Göteborg och vi använder bland annat avancerad datamodellering för att vi ska kunna förbereda oss på olika framtidsscenarier, se vad konsekvenserna av dem skulle bli och hitta olika lösningar som klarar stora påfrestningar. Göteborg är utsatt från fyra olika håll: stigande nivåer i havet, skyfall, grundvattennivåer som höjs och höga flöden i vattendrag. Vi behöver veta hur vi skulle påverkas av enorma skyfall, eller vad till exempel portar i älven som stänger ute vattnet från havet skulle få för konsekvenser. Det skapar förståelse för vad som behöver göras och blir ett beslutsstöd för politikerna.

I mitt arbete möter jag många olika yrkeskategorier, exempelvis arkitekter, jurister, ekonomer och stadsplanerare. Det gör jobbet intressant och det är tekniskt utmanande att hitta lösningar i komplicerade sammanhang.

Vi har ett 100-årigt perspektiv på vårt arbete. Det är häftigt och innebär ett stort ansvar.

Foto: Lo Birgersson


"En fantastisk arbetsplats om man vill göra bra saker för miljön"

Emma Hilmersson är civilingenjör i kemiteknik och arbetar som projekt- och processledare på avfallsavdelningen.

– Kretslopp och vatten är en snäll och omtänksam arbetsplats. Vi har friskvårdstimma, bra företagshälsovård, flexibla arbetstider, det finns möjlighet att jobba deltid och förståelse för att du måste vabba ibland. Det är sånt man uppskattar som småbarnsförälder. Dessutom har jag viktiga och roliga arbetsuppgifter som process- och projektledare på avfallsavdelningen. Genom mitt jobb bidrar jag till att en bättre miljö i Göteborg genom att göra det möjligt för göteborgarna att sortera och återvinna sitt avfall. Det känns bra.

Som projektledare har jag ansvar för ett projekt från start till mål, att vi når vårt mål och att vi håller budget. Som processledare är jag ansvarig för olika entreprenader. Just nu jobbar jag med insamling av hushållsavfall i södra skärgården och mobil sopsug i hela Göteborg, till exempel. På min avdelning finns ett gott gäng processledare som hjälper och stöttar varandra. Det är både tryggt och trevligt.

Foto: Louise Utter Otterdahl


"Jag trodde aldrig jag skulle jobba kommunalt"

Cecilia Lycke är byggingenjör på Kretslopp och vattens stadsbyggnadsenhet och arbetar som projektledare inom Västlänken och bevakar Kretslopp och vattens frågor i projektet.

– Efter 20 år som mättekniker och platschef på entreprenadsidan kände jag att det var dags att göra något annat. Kretslopp och vatten hade varit en av mina kunder och min bild var att de var kompetenta, trevliga och lätta att ha att göra med så jag undersökte om där fanns arbetsuppgifter som passade mig. Och det fanns det!

Som projektledare på stadsbyggnadsenheten bevakar jag förvaltningens frågor i utbyggnaden av E45 och några av etapperna av Västlänken. Jag samarbetar med Trafikverket och deras entreprenörer och ser till att ledningsnätet fungerar trots flytt och nyförläggning av ledningar. Det är väldigt lärorikt att få vara med i den här processen, det som händer i Göteborg nu kanske aldrig kommer att hända igen. Jag får använda mina kunskaper från entreprenadsidan och samtidigt lära mig mycket nytt.

Bilden jag hade av ”alla trevliga människor” på Kretslopp och vatten har förstärkts när de blivit mina arbetskamrater. Jag är positivt överraskad av all kunskap som finns här och alla som brinner för sitt arbete.

Klyschor som ”frihet under ansvar” och ”balans mellan arbete och frihet” är inga floskler här, de fungerar.

Foto: Louise Utter Otterdahl


"Göteborg ligger i framkant när det gäller tekniska lösningar" 

Linda Hamlet är civilingenjör inom samhällsbyggnadsteknik. Hon lämnade konsultbranschen för ett jobb på Kretslopp och vatten. Nu arbetar hon som projektledare på avdelningen Utveckling och projekt, och förbereder arbetet med att installera ultrafilter på Alelyckans vattenverk.

– Klimatförändringarna leder till ökad nederbörd, vilket innebär att det mikrobiologiska skyddet måste förstärkas. Just nu arbetar jag med förberedelserna för att installera ultrafilter på Alelyckans vattenverk, ett projekt som tar många år och redan är genomfört på stadens andra vattenverk i Lackarebäck. Ultrafilter är en mikrobiologisk barriär som avskiljer virus och parasiter som kan göra oss sjuka.

Göteborg ligger i framkant när gäller sådana här tekniska lösningar och vi har Nordens största ultrafilteranläggning på Lackarebäcks vattenverk. Fram tills ultrafilter är installerat i Alelyckan har vi UV-ljus där som inaktiverar de farliga mikroorganismerna. Så göteborgarna kan tryggt dricka kranvatten även innan vi fått ultrafilter på Alelyckans vattenverk. Vi jobbar för göteborgarna och tar ansvar för samhällsutvecklingen. Det är meningsfullt och skapar stolthet.

Foto: Louise Utter Otterdahl


"Här finns resurser och kompetens att jobba långsiktigt med hållbara lösningar"

Jonas Persson är civilingenjör inom energisystem. Han har tidigare jobbat som konsult och arbetar nu som teknisk specialist inom hydraulik på avloppsenheten på Kretslopp och vatten.

– Här får jag vara med och utveckla framtidens avloppshantering och jag vet att det jag gör på jobbet gör skillnad för utvecklingen av Göteborg. Det är en härlig känsla. Jag är med och driver ett utvecklingsarbete inom ett område där kraven på säkerhet blir högre samtidigt som risken för skyfall ökar. Det är en stor utmaning och samtidigt ett stort ansvar.

Jag jobbar både med strategiska och övergripande frågor och mindre specifika projekt, tar fram information och beslutsunderlag. Vi samarbetar med andra förvaltningar inom staden som arbetar med samhällsbyggnad på olika sätt. Vi lär mycket av varandra och det är kul att vara med och bygga ett hållbart Göteborg.

På Kretslopp och vatten finns en stor och bred kompetens samlad inom VA-området och vill man vara med och driva utvecklingen av framtidens Göteborg så är det här rätt arbetsplats.

Foto: Lo Birgersson


"Många känner inte till vilka utvecklingsmöjligheter det finns inom kommunen"

Behroz Haidarian är kemiingenjör och arbetar som driftingenjör på Kretslopp och vattens ledningsnätsavdelning.

– Att jobba med driften av vattenledningsnätet innebär att du arbetar både med planerade och akuta jobb. Jag gillar den variationen.

Jag arbetar mycket med läckaget på dricksvattenledningsnätet och deltar i utvecklingen av läckageövervakningssystem och andra tekniska lösningar. Vi har ett projekt för utbyggnad av mätzoner där jag tror vi ligger bland de främsta i landet här i Göteborg. Vi tar del av erfarenheter från hela världen, knyter kontakter och bygger nätverk. Det är jättespännande och lärorikt att var med och utveckla system och pröva nya metoder som kan spridas till andra delar av Sverige. Många hör av sig till oss och vill veta hur vi jobbar.

Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom kommunen jämfört med privata företag. Det kanske inte så många känner till.

Foto: Lo Birgersson


"Intressant jobb som kräver bred kompetens och stort engagemang"

Björn Andersson är driftingenjör och arbetar med avloppsledningsnätet på Kretslopp och vatten. Han har gått från privat företag till arbete i kommunen.

– Jag har ett jobb med stor variation. Jag jobbar med planering, drift och underhåll av avloppspumpstationer, ett arbete som kräver bred kompetens och stort engagemang.

Jag är med och utvecklar Göteborgs avloppsnät, är lite av spindeln i nätet och samarbetar med många olika yrkeskategorier. Jag arbetar både inne på kontoret och ute på fältet. Här är snabba puckar ibland och det gillar jag.

Kombinationen av yngre och mer erfarna kollegor gör att nya idéer mixas med kunskap och erfarenhet. Det gör jobbet intressant och utvecklande.

Foto: Lo Birgersson


Här ser du vilka lediga jobb som finns just nu 

Följ Kretslopp och vatten på Linkedin