Drifttekniker på Kretslopp och vatten

Avdelningen Ledningsnät ansvarar för distribution av dricksvatten från våra två vattenverk Alelyckan och Lackarebäck till kunder och brukare samt avledning av avloppsvatten till Gryaab för rening. Som drifttekniker hos oss kan du arbeta både med vattenledningsnätet och avloppsnätet.

"Inom den här branschen är detta världens bästa jobb"

Marcus Johansson är drifttekniker och arbetar med läckaget på vattenledningsnätet.

– Det är alltid roligt att åka till jobbet. Vi är som en stor familj som hjälps åt. Det låter kanske klyschigt men får du problem finns det alltid nån med erfarenhet som ställer upp. Här kan du både utvecklas och göra karriär. Dessutom har vi bra arbetstider med möjlighet att flexa så att livet både med småbarn och andra intressen fungerar.

Som läcksökare jobbar jag med aktiv läcksökning för att hitta dolda läckor på ledningsnätet, alltså de som inte syns. När vi ser att ett område har onormalt hög vattenförbrukning misstänker vi att det finns läckor. Genom att lyssna hur det låter under marken kan vi lokalisera var läckaget finns och planera reparationsåtgärder. På vintern är kylan vår största utmaning eftersom den orsakar många rörbrott. Då blir det många akuta utryckningar för att hitta var läckan finns. Jobbet är spännande med stor variation, nya problem att lösa varje dag. I ett privat företag handlar det om att tjäna så mycket pengar som möjligt, kommunen arbetar med kvalitet och för att göra ett så bra jobb som möjligt. I den här branschen är detta världens bästa jobb.

Foto: Lo Birgersson


"Här är det kvalitet som gäller, det vi gör ska hålla i 100 år eller mer"

Martin Berntsson är drifttekniker på avloppsnätet och har tidigare jobbat på den privata marknaden.

– Jag och mina kollegor på avloppsnätet ansvarar för att avloppsledningsnätet och avloppspumparna fungerar dygnet runt alla årets dagar. Vi arbetar alltid minst två och två och att alltid vara axel mot axel med en kollega att bolla med gör att man lär av varandra hela tiden, en ständig kompetensutveckling.

Det är en bra känsla att jobba med en så viktig samhällsfunktion som avloppet är, och att det vi gör är viktigt för miljön. Det ökar motivationen för jobbet.

Det är en stor skillnad att arbeta i kommunen jämfört med den privata marknaden. Där är det i första hand pengar som gäller, i kommunen är det kvalitet som är viktigast. Det vi gör ska helst hålla i 100 år eller mer. Andra skillnader är vi är ett stort arbetslag som ställer upp för varandra vid ledighet, sjukdom eller annan frånvaro. Det skapar både trygghet och trivsel.

Jag uppskattar också att den schemalagda arbetstiden är dagtid och att vi kan flexa. Det gör att man kan styra sina arbetstider så att de passar med andra saker man vill göra. Var tionde vecka har vi jour, och det är helt ok. Akuta händelser är spännande på sitt sätt, man byter fokus helt. Det som var jätteviktigt för två timmar sen blir plötsligen oviktigt. Det är inspirerande.

Foto: Anne Lundgren


 

Klicka här för att se vilka lediga jobb som finns just nu.

Följ Kretslopp och vatten på Linkedin