Chef på Kretslopp och vatten

Som chef företräder du oss som arbetsgivare och förvaltning och har ansvar för verksamhet, ekonomi och personal inom uppdraget. Genom ditt ledarskap skapar du förutsättningar för medarbetarna att bidra till verksamhetsmålet, som är att se till att stadens vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering fungerar. Du har stöd av dina chefskollegor i ledningsgruppen och av specialister inom HR, ekonomi, IT, kommunikation och kansli. Du får möjlighet till personlig utveckling och bra balans mellan jobb och fritid.

"Här finns möjlighet att utvecklas och växa in i nya roller"

Fredrik Torstensson är avdelningschef på Kretslopp och vattens ledningsnätsavdelning och ingår i förvaltningsledningen.

– Jag jobbar i en händelsestyrd verksamhet som gör att det aldrig blir tråkigt på jobbet. Att se till att göteborgarna har vatten i kranen och blir av med sitt avloppsvatten gör jobbet stimulerande. Vårt jobb är viktigt på riktigt.

Mitt mål har egentligen aldrig varit att göra karriär, men det här är en förvaltning med stora möjligheter att utvecklas och växa in i nya roller. 2005 sommarjobbade jag på dåvarande VA-verket när jag pluggade på Chalmers. Sedan gjorde jag mitt exjobb här. Det ledde till en projektanställning som ledde till en tillsvidareanställning. 2010 blev jag enhetschef på avloppsenheten och sedan några år tillbaka är jag avdelningschef för ledningsnätsavdelningen.

Jag har alltid känt ett bra stöd från både arbetskamrater och chefer när jag sökt mig vidare. Som chef ingår jag i en grupp med andra chefer med bra sammanhållning som har roligt tillsammans och hjälper varandra i stort och smått. Förvaltningens stödfunktioner är också ett bra chefsstöd. Bredden i vår verksamhet och möjligheterna att utvecklas bidrar till många trivs och stannar kvar.

Foto: Frank Palm


"Det bästa med arbetsplatsen är gemenskapen och kollegorna"

Anna Johansson är enhetschef på driftledningen på ledningsnätsavdelningen.

– Här finns inga vanliga arbetsdagar. Jag sitter mitt i navet för ledningsnätverksamhet. Händer det något på ledningsnätet måste mina medarbetare agera direkt. Min roll blir då att se till att rätt personer och resurser finns tillgängliga för att ge de bästa förutsättningarna för verksamheten att lösa problemet snabbt och smidigt.

Jag jobbade tidigare i telekombranschen. Det är en hel del nytt att lära sig och ett annat tänk inom Kretslopp och vatten. Ibland tar saker lång tid, samtidigt finns en jättestor supportorganisation, vilket jag inte alltid hade i det privata näringslivet. Jag får mer stöd som chef. Det känns inte som om jag är ensam. Vi har en bra chefsgrupp som hjälper varandra och en bra blandning av nya och de som varit med länge och har lång erfarenhet

Det bästa med arbetsplatsen är kollegorna. Det finns en härlig gemenskap, mycket kompetens och folk är hjälpsamma, när det händer något ställer alla upp. Jag skulle absolut rekommendera andra att söka sig till Kretslopp och vatten. Vi har en positiv stämning, det är bra kollegor och bra support runt omkring. Och det finns goda möjligheter att utvecklas inom förvaltningen.

Foto: Louise Utter Otterdahl


"Att se medarbetare blomma är det bästa med att vara chef"

Per Hogedal är enhetschef på Kretsloppsparken som ingår i Avfallsavdelningen.

– På Kretsloppsparken arbetar vi med återvinning och återbruk av material och prylar. Det känns bra att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att underlätta för göteborgarna att återvinna så mycket som möjligt på rätt sätt.

Jag har omkring 15 medarbetare och som chef är det mitt jobb att utveckla och motivera dem att göra ett bra jobb. Jag försöker hitta de starka sidorna hos var och en, plocka fram glädjen och arbetslusten. Att se dem växa och blomma är det roligaste med att vara chef, tycker jag.

För att få en enhet att fungera krävs lagarbete, och det är inte tränaren som är bäst på att göra mål. Men det är min uppgift att se till att allas kunskap tas tillvara på bästa sätt. Som chef på Kretslopp och vatten har jag bra stöd från min chef och stödfunktionerna inom förvaltningen, HR, ekonomi, IT, kommunikation och kansli. Man måste inte kunna allt själv. Det är också en form av lagarbete.

Foto: Anne Lundgren


"Här finns en öppenhet och en prestigelöshet"

Helena Wall är chef för kommunikationsstaben och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

– Ledningsgruppen på Kretslopp och vatten består av ett gott gäng bra och engagerade människor. Jag upplever att det finns en öppenhet och en prestigelöshet i gruppen och en vilja att arbeta med de strategiskt viktiga frågorna för hela förvaltningens bästa. Det finns också en kollegial stöttning som är värdefull.

Förvaltningen satsar mycket på utveckling av ledarskapet. Utbildningen ”Utvecklande ledarskap” är ett exempel på det, en utbildning alla förvaltningens chefer har gått och alla nya chefer ska gå. Regelbundna träffar med alla förvaltningens chefer gör att kommunikation, kultur och gemensamt arbetssätt får möjlighet att genomsyra hela förvaltningen.

Att dessutom ha förmånen att arbeta i en miljöengagerad verksamhet som bidrar till en hållbar stadsutveckling i en storstad som Göteborg gör att jobbet blir viktigt, nu och för framtiden.

Foto: Frank Palm

Följ Kretslopp och vatten på Linkedin