Foto: Ola Kjelbye

Kretslopp och vatten

Vi arbetar för att göteborgarna alltid ska ha rent vatten i kranen, att soporna tas om hand på ett miljövänligt sätt och att stadens avloppsvatten leds bort till reningsverket.

Se upp för bedragare I VA-verkets namn

25 september 2020

Blir du uppringd av någon som uppger sig arbeta för VA-verket och som erbjuder dig VA-tjänster, som att spola dina avloppsledningar, mot betalning är de bedragare, och då bör du kontakta polisen.

Vi på Kretslopp och vatten (fd VA-verket och Göteborg vatten) ringer inte upp och erbjuder tjänster mot betalning på det sättet. Våra tjänster ingår allmänhet i ditt VA-abonnemang. När vi behöver göra arbete på VA-nätet får du som berörs ett brev av oss i förväg.

I förvaltningsledningen ingår förvaltningsdirektören, avdelningschefer och stabschefer.

Här hittar du redovisningsdokument och rapporter från förvaltningen Kretslopp och vatten. Handlingarna kan vara av ekonomisk art eller innehålla teknisk rapportering, utredningar eller vara forskningsrelaterade.

Kretslopp och vatten värnar om din integritet och att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter och varför. Allt görs på ett säkert och lagligt sätt enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Aktuellt

 • Så kan taxan för avfall, vatten och avlopp bli 2021

  Publicerad 16 juni 2020
  Kretslopp och vatten har lämnat förslag till vatten-, avlopps- och avfallstaxan för 2021. Taxan påverkas bland annat av en ny skatt på att bränna avfall och stora investeringar inom vatten och avlopp.
 • Spara på vårt vatten under varma dagar

  Publicerad 11 juni 2020
  I Göteborgs Stad är det inte bevattningsförbud men vi uppmanar alla att använda vattnet klokt, framför allt under varma dagar då vattenförbrukningen ofta är högre än vanligt.
 • Så påverkas hämtningen och insamlingen av avfall av covid-19

  Publicerad 24 mars 2020
  Kretslopp och vatten samverkar med staden och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här kan du läsa om aktuella ändringar i sophämtningen och insamlingen av avfall med anledning av coronaviruset.