Anne Lundgren

Förvaltningen kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten är en förvaltning ledd av Kretslopp och vattennämnden i Göteborg Stad.

Här hittar du redovisningsdokument och rapporter från förvaltningen Kretslopp och vatten. Handlingarna kan vara av ekonomisk art eller innehålla teknisk rapportering, utredningar eller vara forskningsrelaterade.