Foto: Ola Kjelbye

Kretslopp och vatten

Vi arbetar för att göteborgarna alltid ska ha rent vatten i kranen, att soporna tas om hand på ett miljövänligt sätt och att stadens avloppsvatten leds bort till reningsverket.

I förvaltningsledningen ingår förvaltningsdirektören, avdelningschefer och stabschefer.

Eftersom Kretslopp och vattennämnden beställer tjänster från andra utförare är det andra förvaltningar och bolag som tar hand om göteborgarnas avfall och avloppsvatten.

Här hittar du redovisningsdokument och rapporter från förvaltningen Kretslopp och vatten. Handlingarna kan vara av ekonomisk art eller innehålla teknisk rapportering, utredningar eller vara forskningsrelaterade.

Kretslopp och vatten värnar om din integritet och att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter och varför. Allt görs på ett säkert och lagligt sätt enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Aktuellt