Romano Center i Väst

I september 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om att ett romskt informations- och kunskapscenter ska organiseras under konsument- och medborgarservice. Nu finns Romano Center i Väst.

Verksamheten består av en enhetschef och ett antal medarbetare. För närvarande finns verksamheten hos konsument- och medborgarservice på Ekelundsgatan 1. Men under 2018 kommer man att flytta till egna lokaler.

Syftet med Romano Center i Väst är att skapa bättre livschanser för romer, både genom råd och stöd till enskilda och genom kunskapshöjande insatser inom staden. Romerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter sedan år 2000 och deras historia vittnar om hundratals år av diskriminering och övergrepp.

Kontaktperson: Domino Kai
Enhetschef Romano Center Väst