Romano Center i Väst

I september 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om att ett romskt informations- och kunskapscenter ska organiseras under konsument- och medborgarservice. Nu finns Romano Center i Väst.

Verksamheten består av en enhetschef och ett antal medarbetare. 

Syftet med Romano Center i Väst är att skapa bättre livschanser för romer, både genom råd och stöd till enskilda och genom kunskapshöjande insatser inom staden. Romerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter sedan år 2000 och deras historia vittnar om hundratals år av diskriminering och övergrepp.

Här på goteborg.se kan du läsa mer om Romano Center i Väst

Kontaktperson: Karim Zendegani
Verksamhetschef Romano Center Väst