Överförmyndarverksamhet

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I Göteborg har överförmyndaren en egen politiskt tillsatt nämnd och tillhör förvaltningen för konsument- och medborgarservice.

Enligt föräldrabalken ska varje kommun ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarens uppgift är att utreda behov av god man och förvaltare, och utöva tillsyn över dessa. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man, förvaltare eller förmyndare.

Läs mer om överförmyndare på goteborg.se:

God man, förvaltare, förmyndare

Och på dessa sidor för dig som har ett uppdrag:

För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare