Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningens uppgift är att ta tillvara på konsumenternas intressen. Till konsumentrådgivningen kan du som bor i Göteborg höra av dig för att få kostnadsfri rådgivning före, under och efter ett köp.

Vilken hjälp kan jag få av konsumentrådgivningen?

Våra konsumentrådgivare kan ge dig information och råd:

  • före ett köp, till exempel vad du ska tänka på innan du anlitar en hantverkare eller ska köpa en vara.
  • om dina rättigheter när du är missnöjd med en vara eller tjänst som du köpt.
  • om hur du på bästa sätt reklamerar till säljaren.
  • om hur du går vidare om du inte kommer överens med den du har köpt en vara eller tjänst av. Till exempel genom att anmäla ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden.

Rådgivning till företagare

Våra konsumentrådgivare kan ge dig som företagare svar på frågor om allmän konsumenträtt. De kan även ge råd när det gäller enklare ärenden inom din egen verksamhet.

Utbildning och föreläsningar

Vi ger föreläsningar till grupper, organisationer, skolklasser och arbetsplatser. Det kan till exempel vara information till pensionärsorganisationer eller föreningar. Föreläsningarna anpassas efter vilken grupp det är.

Hur kontaktar jag konsumentrådgivningen?

Du kan få rådgivning via webb, e-post, telefon eller Facebook. Tanken är att rådgivningen ska vara hjälp till självhjälp. Endast i undantagsfall kontaktar vi din motpart. Här hittar du våra webbsidor med konsumentinformation.

Kontaktuppgifter

Konsument Göteborgs kontaktsida hittar du mer information om vad vi gör och hur du kan kontakta oss. Observera att informationen här nedanför gäller Göteborgs stads kontaktcenter och inte Konsument Göteborg.

Du hittar oss också i sociala medier.

  • På vår Facebooksida Konsument Göteborg skriver konsumentrådgivningen tillsammans med budget- och skuldrådgivningen. Här får du tips och råd om både din privatekonomi och om dina rättigheter och skyldigheter som konsument. 
  • Du kan också följa oss på vårt Instagramkonto Konsument Göteborg.