Fairtrade City Göteborg

Göteborg är en Fairtrade City sedan 2011 och det betyder att Göteborg engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen är till alla som bor i staden.


Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade Sverige och konsument- och medborgarservice har stadens uppdrag att samordna arbetet.

Vad är en Fairtrade City?

Kommunen ska arbeta aktivt med information om rättvis handel, och leva upp till kriterierna för etisk upphandling. Det ska också finnas ett utbud av etiskt märkta produkter i butiker, caféer, hotell, restauranger och på arbetsplatser. Ett annat krav är att det finns en styrgrupp som ska driva arbetet med diplomeringen. Styrgruppen ska ha en bred samhällsförankring och ha representanter från till exempel ideella organisationer, företag, politiker och kommunala tjänstepersoner.

Läs mer på sidorna

Kontakt:

E-post: fairtradecity@goteborg.se

Vi finns även i sociala medier:

facebook.com/ftcgoteborg
twitter.com/ftcgoteborg