Enheten för serviceutveckling

Serviceutvecklings uppdrag är att svara för samordnad service till medborgarna genom att hjälpa Göteborgs Stads förvaltningar och verksamheter att utveckla sin service. Enkla, öppna och effektiva digitala tjänster bidrar till att ge dig som boende, besökare och företagare bättre service anpassat efter ditt behov.

Enheten för serviceutveckling kan hjälpa till med att:

  • identifiera medborgarbehov och föreslå servicelösningar, exempelvis e-tjänster
  • samordna och utveckla e-tjänster som syftar till att förbättra, och göra stadens tjänster och service mer tillgängliga.
  • ge stöd före under och efter införande av servicelösningar och e-tjänster, och att utveckla processer och verksamheter med fokus på ökad medborgarservice.
  • utreda och utvärdera olika servicelösningar.
  • utveckla e-tjänstplattformen.

Vi levererar medborgarnytta genom att:

  • vi förenklar vardagen för boende besökare och företagare
  • vi hittar smarta digitala lösningar
  • vi ökar servicenivåerna i befintliga processer
  • vi förhåller oss till och samverkar med regionala och nationella satsningar inom området

Kontaktuppgifter

serviceutveckling@kom.goteborg.se

Länklista

Sveriges Kommuner och Landsting om digitalisering 

Västkom-Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Befintliga e-tjänster på goteborg.se

Webblogg goteborg.se http://webblogg.goteborg.se/