Demokrati

Ett av demokratimålen för fullmäktige är att göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. Ett särskilt fokus ligger på grupper i staden som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser. Nämnden för konsument och medborgarservice har ett processägarskap för att nå målet.

Demokratistärkande insatser

Ett uppdrag, kopplat till målet, är att demokratistärkande insatser ska ske i de områden som har lägst valdeltagande. Konsument- och medborgarservice stöttar stadsdelsförvaltningarna i deras demokratistärkande insatser, främst i de delar av staden som har lägst valdeltagande.

Inför valet den 9 september 2018 genomförde konsument- och medborgarservice och stadsdelsförvaltningarna tillsammans kampanjen Använd din röst, för att öka kunskapen om demokratin och få fler att rösta i valet.

Göteborgsförslaget

Göteborgsförslaget är Göteborgs Stads digitala förslagslåda. Här kan invånare göra sin röst hörd och förtroendevalda får möjlighet att lyssna av vad som engagerar människor. Alla kan lämna in, kommentera och rösta på idéer om hur Göteborg kan utvecklas. Får ett förslag 200 röster skickas det till ansvarig nämnd eller styrelse, där de förtroendevalda ska ta ställning till förslaget och meddela förslagslämnaren sitt beslut. Göteborgsförslaget lanserades 2017, efter ett beslut från kommunfullmäktige. Två gånger per år ska uppföljning av hur Göteborgsförslaget fungerar ske till kommunfullmäktige.