Verksamheter i förvaltningen för konsument- och medborgarservice

Budget- och skuldrådgivning

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter, eller vara i en situation då ekonomin behöver ses över. Budget- och skuldrådgivningen är till för dig som bor i Göteborg. Rådgivningen är gratis och rådgivarna har tystnadsplikt.

Demokrati

När Göteborgs Stad utvecklas är det viktigt att du som invånare, besökare eller företagare känner att har du möjlighet att vara med och tycka till. Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar möjligheter för medborgarnas delaktighet och inflytande i Göteborg.

Enheten för serviceutveckling

Serviceutvecklings uppdrag är att svara för samordnad service till medborgarna genom att hjälpa Göteborgs Stads förvaltningar och verksamheter att utveckla sin service. Tekniken gör det möjligt att öka och hushålla bättre med befintliga resurser. Enkla, öppna och effektiva digitala tjänster bidrar till att ge dig som boende, besökare och företagare bättre service anpassat efter ditt behov.

Fairtrade City Göteborg

Göteborg är en Fairtrade City sedan 2011 och det betyder att Göteborg engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen är till alla som bor i staden.

Hållbar utveckling

Verksamheten Hållbar utveckling arbetar för att göra det enklare för dig som är boende, besökare och företagare att göra medvetna och hållbara val. Vi deltar vid olika mötesplatser som till exempel mässor, inspirationsdagar och andra tillfällen där vi inspirerar till hållbar konsumtion.

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen är till för dig som bor i Göteborg, Mölndal och Partille. Vår uppgift är att ta tillvara konsumenternas intressen och ge kostnadsfri rådgivning.

Kontaktcenter

Göteborgs Stads kontaktcenter är din ingång till vägledning och information om stadens tjänster. Det är till oss du kommer om du vill prata med någon i Göteborgs Stad. Vi svarar på dina frågor eller vägleder till rätt person eller verksamhet. Kontaktcenter underlättar för dig som är boende, besökare eller företagare att komma i kontakt med Göteborgs Stad.

Romano Center i Väst

I september 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om att ett romskt informations- och kunskapscenter ska organiseras under konsument- och medborgarservice. Nu finns Romano Center i Väst.

Webbstrategiska verksamheten

Webbstrategiska verksamheten samordnar och utvecklar Göteborgs Stads externa digitala kanaler. Det är till exempel kommunala webbsidor och sociala mediekonton i facebook och instagram. Vi ansvarar också för det gemensamma registret över de externa digitala kanaler som används i kommunen.

Överförmyndarverksamheten

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I Göteborg har överförmyndaren en egen politiskt tillsatt nämnd och tillhör förvaltningen för konsument- och medborgarservice.