Överförmyndarnämnden

Här kan du söka efter överförmyndarnämndens handlingar och protokoll.

Det är viktigt för oss på överförmyndarverksamheten att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi informera dig att som registrerad har du rätt enligt dataskyddsförordningen att bli informerad om vilka personuppgifter som överförmyndarverksamheten behandlar om dig samtidigt som vi har en skyldighet att informera dig om dina personuppgifter.

Nämnden sammanträder cirka en gång per månad och mötena är stängda för allmänheten. Mötena äger rum på Ekelundsgatan 1.