Uppdrag för nämnden för konsument- och medborgarservice

Reglemente för nämnden för konsument- och medborgarservice

(För nämnden gäller dessutom Allmänt reglemente för Göteborgs stads nämnder)

Nämndens uppdrag är att förvalta och utveckla stadens medborgarservice.

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter

Nämnden har till uppgift att:

  1. förvalta och utveckla medborgarservice till boende, besökare och företagare genom olika kanaler utifrån behov
  2. förvalta och utveckla stadens gemensamma externa digitala tjänster och kanaler, såsom goteborg.se
  3. förvalta och utveckla stadens kontaktcenter
  4. genomföra budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen
  5. förvalta och utveckla konsumentrådgivning
  6. påverka göteborgssamhället mot hållbara konsumtionsmönster

Särskilt ansvar

  • Nämnden har det administrativa ansvaret för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation
  • Nämnden har ansvar för verksamheten Romano Center i Väst
  • Nämnden har ansvar att samordna Göteborgs Stads arbete som diplomerad Fairtrade City

Nämndens sammansättning

Nämnden består av sju ledamöter med tre ersättare.