Mötestider i nämnden för konsument- och medborgarservice

2018

6 februari
20 mars
24 april
22 maj
11 juni, mötet kommer att hållas på Gamla Ullevi – lokal Ingesson.
28 augusti
25 september
30 oktober
27 november
11 december
8 januari samt 12 februari 2019

Mötet börjar kl. 17 om inget annat anges.
Plats: Ekelundsgatan 1
Länk till karta Ekelundsgatan 1