Mötestider i nämnden för konsument- och medborgarservice

2019

22 januari

12 februari 2019

26 mars

23 april

21 maj

18-19 juni / budgetkonferens

27 augusti

24 september

22 oktober

26 november

10 december

Mötet börjar kl. 17 om inget annat anges.
Plats: Ekelundsgatan 1
Länk till karta Ekelundsgatan 1