Mötestider i nämnden för konsument- och medborgarservice

Nämnden för konsument- och medborgarservice sammanträder cirka en gång per månad. Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men inte ställa frågor.

Nämndens möten äger rum, om inte annat anges, på Ekelundsgatan 1. Lokalen har begränsat antal platser. 

Sammanträdesdagar 2021

  • 10 februari kl. 17
  • 24 mars kl. 17
  • 21 april kl. 15
  • 26 maj kl. 15
  • 23 juni kl. 15
  • 25 augusti kl. 15
  • 22 september kl. 15
  • 20 oktober kl. 15
  • 24 november kl. 15
  • 15 december kl. 15

Information med anledning av coronaviruset/covid-19

För att minska risken för smittspridning ska du inte vara med på nämndmötet om du känner dig förkyld, har feber, halsont eller hosta. Tänk på vikten av god handhygien och följ rekommendationerna att tvätta händerna ofta.

Hitta hit

Länk till karta Ekelundsgatan 1