Mötestider i nämnden för konsument- och medborgarservice

Nämnden för konsument- och medborgarservice sammanträder cirka en gång per månad. Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men inte ställa frågor.

Nämndens möten äger rum, om inte annat anges, på Ekelundsgatan 1 och börjar klockan 17. Lokalen har begränsat antal platser.

Sammanträdesdagar 2020

12 februari
25 mars
22 april
20 maj (kl. 13)
17 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
25 november
16 december

Information med anledning av coronaviruset/covid-19

För att minska risken för smittspridning ska du inte vara med på nämndmötet om du känner dig förkyld, har feber, halsont eller hosta. Tänk på vikten av god handhygien och följ rekommendationerna att tvätta händerna ofta.

Hitta hit

Länk till karta Ekelundsgatan 1