Nämnden för konsument- och medborgarservice

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i nämnden för konsument- och medborgarservice

Mötestider

Nämnden för konsument- och medborgarservice sammanträder cirka en gång per månad. Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men inte ställa frågor.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från nämnden för konsument- och medborgarservice