Organisation och ledning i förvaltningen för konsument- och medborgarservice

Här hittar du information om hur förvaltningen konsument- och medborgarservice är organiserad och kontaktuppgifter till ledningen.

Organisationsschema

Förvaltningsdirektör

Lotta Sjöberg
Telefon: 031-365 09 92
E-post: lotta.sjoberg@kom.goteborg.se

FörvaltningscontrollerAndréa Utbult
Telefon: 031-365 09 36
E-post: andrea.utbult@kom.goteborg.se

HR-chef


 

Ida Löfqvist
Telefon: 031-368 08 25
E-post: ida.lofqvist@kom.goteborg.se

Verksamhetschef ekonomi- och internservice

Martin Jansson
Telefon: 031- 368 08 31
E-post: martin.jansson@kom.goteborg.se

Kommunikationschef

Malin Baeza Roos
Telefon: 031-368 08 05
E-post: malin.baeza@kom.goteborg.se

Verksamhetschef budget- och skuldrådgivning
och konsumentrådgivning

Ulrika Hellquist 
Telefon: 031-368 08 34
E-post: ulrika.hellquist@kom.goteborg.se

Verksamhetschef hållbar utveckling och
Romano Center i Väst
Tf. verksamhetschef demokrati

Karim Zendegani
Telefon: 031-368 09 38
E-post: karim.zendegani@kom.goteborg.se

Verksamhetschef kontaktcenter


Monica Aasland
Telefon: 031-365 00 50
E-post: monica.aasland@kom.goteborg.se

Tf. verksamhetschef medborgarkontor

Anna Skärström
Telefon: 031-365 00 56
E-post: anna.skarstrom@kom.goteborg.se

Verksamhetschef serviceutveckling

Niclas Bengtsson 
Telefon: 031-365 00 66
E-post: niclas.bengtsson@kom.goteborg.se

Verksamhetschef webbstrategiska verksamheten

Maria Holmgren
Telefon: 031-365 00 52
E-post: maria.holmgren@kom.goteborg.se


Verksamhetschef överförmyndarverksamheten

Gunnar Johnsson
Telefon: 031-368 09 18
Mobiltelefon: 0725-19 29 07
E-post: gunnar.johnsson@kom.goteborg.se