Förvaltningen för konsument- och medborgarservice

Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad och ansvarar bland annat för Göteborgs Stads kontaktcenter. Under Våra verksamheter kan du se hela vårt utbud.

Flera av konsument- och medborgarservice verksamheter är aktiva i sociala medier som Facebook, Twitter och YouTube. Här listar vi dem.

Konsument- och medborgarservice behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen också kallad GDPR och offentlighetsprincipen. Konsument- och medborgarservice är en kommunal förvaltning och det innebär att meddelanden som skickas till oss i regel anses vara allmänna handlingar och kan begäras ut.