Organisation och ledning i förvaltningen för inköp och upphandling

Förvaltningen för inköp och upphandling är Göteborgs Stads inköpscentral och strategiska resurs i upphandlingsfrågor. Förvaltningen har 65 anställda som samordnar och följer upp Göteborgs Stads gemensamma inköp av varor och tjänster med målet att bidra till ett hållbart samhälle för göteborgaren.

Organisationsstruktur Inköp och upphandling

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen leds av förvaltningsdirektören och består av avdelningscheferna. Här hittar du deras kontaktuppgifter.

Henrik Karlsson, direktör
Telefon: 031-366 37 01
E-post: henrik.karlsson@ink.goteborg.se

Ola Sörensson
Telefon: 031-366 37 02
E-post: ola. sorensson@ink.goteborg.se

Annelie Gärdmark, kommunikationschef
Telefon: 031-366 37 50
E-post: annelie.gardmark@ink.goteborg.se 

Linda Nilsson, chef hållbarhet
Telefon: 031-366 37 16
E-post: linda.nilsson@ink.goteborg.se

Åsa Bergman, chef inköpsstrategi
Telefon: 031-366 37 99
E-post: asa.bergman@ink.goteborg.se

Carin Bergdahl, chef verksamhetsstöd
Telefon: 031-366 37 50 
E-post: carin.bergdahl@ink.goteborg.se