Politiker i nämnden för inköp och upphandling

Här hittar du politikerna i nämnden för inköp och upphandling.

Politiker i nämnden