Fotograf: Marit Lissdaniels

Förvaltningen för funktionsstöd

Vi ansvarar för att barn och vuxna ska få det stöd och den hjälp de behöver, enligt Lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi erbjuder insatser inom socialpsykiatrin för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar. Och vi stödjer anhöriga som vårdar eller hjälper en närstående med funktionsnedsättning.

Organisation och ledning i förvaltningen för funktionsstöd

Förvaltningen för funktionsstöd är Sveriges största funktionsstödsförvaltning med cirka 6300 medarbetare.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på förvaltningen för funktionsstöd att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Aktuellt

  • Funktionsstöd väckte intresse hos socionomstudenter

    Publicerad 6 maj 2021
    Den 3 maj deltog förvaltningen för funktionsstöd i Socialtjänstdagen på Göteborgs universitet, där förvaltningen för första gången fick chans att berätta om verksamheten för socionomstudenter. "Jag har fått en förändrad bild av funktionsstöd och tycker det verkar intressant att jobba med", säger en av socionomstudenterna som deltog.
  • Kunskap att hämta för den nya förvaltningen

    Publicerad 30 april 2021
    Socialstyrelsen och förvaltningen för funktionsstöd kommer att samverka med fokus på kunskapsstöd. Samtidigt bidrar förvaltningen med sin nyckelkompetens - Vi vill vara med och driva våra frågor så att vi får rätt stöd och kan utveckla våra verksamheter för dem vi är till för, säger Moa Ohlsson, förvaltningscontroller.