Organisation och ledning i förvaltningen för funktionsstöd

Förvaltningen för funktionsstöd är Sveriges största funktionsstödsförvaltning med cirka 6300 medarbetare.

Vi ansvarar bland annat för:

  • Olika former av LSS-insatser för 3 900 göteborgare.
  • Daglig verksamhet för 1 800 göteborgare.
  • För 1600 bostäder med särskild service (BmSS). Under 2021 planeras ytterligare 75 bostäder att byggas.

Förvaltningsorganisation


Förvaltningsledningen 

Förvaltningsledningen leds av direktören och består av sju avdelningschefer och en förvaltningscontroller

Förvaltningsdirektör
Camilla Blomqvist

Camilla Blomqvist
Telefon: 031-366 94 01
E-post: camilla.blomqvist@funktionsstod.goteborg.se

Stab och kommunikation

Maria Berntsson
Avdelningschef Maria Berntsson
Telefon: 031-366 70 29 
E-post: maria.berntsson@funktionsstod.goteborg.se

Ekonomi

Kamila Olthman
Avdelningschef Kamila Norlander
Telefon: 031-366 70 75
E-post: kamila.norlander@funktionsstod.goteborg.se

HR

Pierre Dikanda
Avdelningschef Pierre Dikanda
Telefon: 031-366 94 20 
E-post: pierre.dikanda@funktionsstod.goteborg.se

Förvaltningscontroller


Moa Ohlsson
Telefon: 031-366 76 67
E-post: moa.ohlsson@funktionsstod.goteborg.se

Bostad med särskild service

Björn Lind
Avdelningschef Björn Lind
Telefon: 031-366 40 56 
E-post: bjorn.lind@funktionsstod.goteborg.se

Daglig verksamhet och stöd


Avdelningschef Ingela Johansson
Telefon: 031-367 91 05
E-post: ingela.2.johansson@funktionsstod.goteborg.se

Myndighet och socialpsykiatri


Avdelningschef Monica Sörensson 
Telefon: 031-366 63 19
E-post: monica.sorensson@funktionsstod.goteborg.se

Kvalitet och utveckling

Linda Wenthe
Avdelningschef Linda Wenthe
Telefon: 031-365 50 96
E-post: linda.wenthe@funktionsstod.goteborg.se