Nämnden för funktionsstöd mötestider

På grund av rådande covid-19-pandemi är nämndmötena tills vidare stängda för allmänheten.

Nämndens möten 2021

Måndag 4 januari, klockan 14 
Onsdag 20 januari, klockan 14
Onsdag 24 februari, klockan 14
Måndag 22 mars, klockan 14
Onsdag 21 april, klockan 14
Onsdag 19 maj, klockan 14
Onsdag 16 juni, klockan 14
Onsdag  25 augusti, klockan 14
Onsdag 22 september, klockan 14
Onsdag 27 oktober, klockan 14
Onsdag 24 november, klockan 14
Onsdag 15 december, klockan 14

Mötena hålls Selma Lagerlöfs Center, Selma Lagerlöfs torg 2, om inget annat anges. På grund av rådande covid-19-pandemi är nämndmötena tills vidare stängda för allmänheten.

Synpunkter

Har du synpunkter kan du kontakta nämndens ledamöter och ersättare på telefon, brev eller e-post.

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter

Sök och prenumerera på nämndhandlingar 

Du kan söka och prenumerera på nämndens protokoll och andra handlingar. Om du prenumererar på nämndhandlingar via e-post får du direkt veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.

Handlingar och protokoll

Vill du läsa andra handlingar? 

Skicka e-post med din förfrågan till funktionsstod@funktionsstod.goteborg.se eller ring diariet, telefon 031-365 00 00 (kontaktcenter).