Nämnden för funktionsstöd mötestider

På grund av rådande covid-19-pandemi är nämndmötena tills vidare stängda för allmänheten.

Ställ frågor till nämnden för funktionsstöd

Innan nämndmötet med start klockan 13.30 har du möjlighet att vara med på en trettio minuters frågestund med nämnden för funktionsstöd. På grund av smittspridningen kopplad till covid-19 hålls frågestunden på distans via systemet Microsoft Teams, och allt du behöver för att ansluta är en mejladress.

På frågestunden kommer du få möjlighet att ställa frågor till nämnden som rör stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Du kan även ställa frågor om de ärenden som nämnden ska fatta beslut om på sitt sammanträde. Övriga frågor som inte rör funktionsstöd hanteras av andra nämnder inom Göteborgs Stad.

Ange vid anmälan om du är i behov av teckenspråkstolk. 

Observera att du inte kan ta upp specifika individärenden eller röja uppgifter (dina egna eller andras) som omfattas av sekretess på frågestunden.

Anmäl görs per mejl senast klockan 16:00 på fredag 17/9 till viktor.rikenberg@funktionsstod.goteborg.se

Nämndens möten 2021

Onsdag  25 augusti, klockan 14

Onsdag 22 september, klockan 14

Onsdag 27 oktober, klockan 14

Onsdag 24 november, klockan 14

Onsdag 15 december, klockan 14

Mötena hålls Selma Lagerlöfs Center, Selma Lagerlöfs torg 2, om inget annat anges. På grund av rådande covid-19-pandemi är nämndmötena tills vidare stängda för allmänheten.

Synpunkter

Har du synpunkter kan du kontakta nämndens ledamöter och ersättare på telefon, brev eller e-post.

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter

Sök och prenumerera på nämndhandlingar 

Du kan söka och prenumerera på nämndens protokoll och andra handlingar. Om du prenumererar på nämndhandlingar via e-post får du direkt veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.

Handlingar och protokoll

Vill du läsa andra handlingar? 

Skicka e-post med din förfrågan till funktionsstod@funktionsstod.goteborg.se eller ring diariet, telefon 031-365 00 00 (kontaktcenter).