Budget och årsrapport för nämnden för funktionsstöd

Våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige och nämnden för funktionsstöd beslutar om den budget som styr förvaltningen för funktionsstöds arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur mycket pengar förvaltningen kan använda.

Budget 2021

Den 20 januari 2021 tog nämnden för funktionsstöd beslut om budget 2021. Här hittar du nämnden för funktionsstöds budget 2021.

Årsrapport

En årsrapport följer upp arbetet med budgeten. I rapporten står bland annat hur det har gått ekonomiskt, det vill säga om förvaltningen har gått plus eller minus. Årsrapporten beskriver även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen och hur långt förvaltningen har nått i det arbetet.

Nämnden för funktionsstöd startade sitt arbete den 4 januari 2021 och den första årsrapport kommer därför att publiceras år 2022.