Nämnden för funktionsstöd

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i nämnden för funktionsstöd.

Nämndens uppdrag

I nämnden för funktionsstöd sitter politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige – elva ledamöter och elva ersättare. De beslutar om frågor som rör stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Nämndens mötestider

På grund av rådande covid-19-pandemi är nämndmötena tills vidare stängda för allmänheten.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll för funktionsstödsnämnden.

Budget och årsrapport

Våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige och nämnden för funktionsstöd beslutar om den budget som styr förvaltningen för funktionsstöds arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur mycket pengar förvaltningen kan använda.