Fotograf: Marit Lissdaniels

Förvaltningen för funktionsstöd

Vi ansvarar för att barn och vuxna ska få det stöd och den hjälp de behöver, enligt Lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi erbjuder insatser inom socialpsykiatrin för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar. Och vi stödjer anhöriga som vårdar eller hjälper en närstående med funktionsnedsättning.

Organisation och ledning i förvaltningen för funktionsstöd

Förvaltningen för funktionsstöd är Sveriges största funktionsstödsförvaltning med cirka 6300 medarbetare.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på förvaltningen för funktionsstöd att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Råd för funktionsstödsfrågor

Råd för funktionsstödsfrågor är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning, så att den service som förvaltningen levererar utvecklas tillsammans med de som deltar.

Aktuellt

 • Personliga assistenter lär om lagar och bemötande

  Publicerad 7 oktober 2021
  Att jobba som personlig assistent är komplext; du har din arbetsplats i någon annans hem och ska förhålla dig till både lagar, etiska dilemman och din egen arbetsmiljö. För att öka kunskapen har en skräddarsydd utbildning tagits fram för dem som är personliga assistenter i förvaltningen för funktionsstöd. I onsdags avslutades den första kursomgången.
 • Ulrika Lilja ska forska om barn och funktionsnedsättning

  Publicerad 28 september 2021
  I dagarna börjar Ulrika Lilja doktorera på Göteborgs Universitet. Hon är den första att inrikta sig mot funktionsstöd inom Forskarskolan – en satsning för yrkesverksamma inom socialtjänsten i hela landet. Ulrika ska forska med ett barnrättsperspektiv om barn som är anhöriga till personer med funktionsnedsättning.
 • Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i september

  Publicerad 23 september 2021
  På nämndens möte den 21 september presenterades förvaltningen för funktionsstöds delårsrapport. Det beslutades att Teckenspråksforum överförs till nämnden för konsument- och medborgarservice vid årsskiftet. Nämnden gav också i uppdrag till förvaltningen att fortsätta arbetet med att stärka personalens säkerhet och avveckla tystnadskulturen.
 • Rådet för funktionsstödsfrågor har utsett sina medlemmar

  Publicerad 20 september 2021
  Nu är det klart vilka som ska ingå i rådet för funktionsstödsfrågor från civilsamhällets intresseorganisationer. Rådets uppdrag är att lyfta och driva frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning inom de områden nämnden ansvarar för.
 • Ferieungdomarna förgyllde sommaren på funktionsstöd

  Publicerad 30 augusti 2021
  Nästan 300 ungdomar som just gått ut nian har jobbat på förvaltningen för funktionsstöd i sommar. De har showat och aktiverat boende på nästan 80 stycken BmSS och sammanlagt gjort fler än 230 besök. Se några nedslag från Angered och Länsmansgården i filmen!
 • Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i augusti

  Publicerad 27 augusti 2021
  Den 25 augusti hade nämnden för funktionsstöds sitt möte. Här kan du läsa om några av de beslut som fattades. Bland annat presenterade förvaltningen hur Göteborgs Stad arbetar för att motverka fusk med assistansersättning. Utredning om ledsagning presenterades och beslut om en framtida plan för boende med särskild service fattades.
 • IT-stöd ska minska fusk vid personlig assistans

  Publicerad 26 augusti 2021
  Tätare uppföljning,samarbete med Försäkringskassan och ett nytt IT-stöd till handläggarna för personlig assistans ska minska risken för fusk. Nämnden för funktionsstöd i Göteborgs stad godkände den 25 augusti genomlysningen av kontrollmekanismerna för att upptäcka oegentligheter vid assistansersättning.
 • Passalen ger barn med funktionsnedsättning en rolig fritid

  Publicerad 28 juni 2021
  Barn och unga med funktionsnedsättning vill ha kul på fritiden precis som andra barn. Men ibland behövs extra stöd för att kunna delta. Därför finns Passalen, som är en av många föreningar som får föreningsbidrag från förvaltningen för funktionsstöd.