Fotograf: Marit Lissdaniels

Förvaltningen för funktionsstöd

Vi ansvarar för att barn och vuxna ska få det stöd och den hjälp de behöver, enligt Lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi erbjuder insatser inom socialpsykiatrin för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar. Och vi stödjer anhöriga som vårdar eller hjälper en närstående med funktionsnedsättning.

Organisation och ledning i förvaltningen för funktionsstöd

Förvaltningen för funktionsstöd är Sveriges största funktionsstödsförvaltning med cirka 6300 medarbetare.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på förvaltningen för funktionsstöd att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Råd för funktionsstödsfrågor

Råd för funktionsstödsfrågor är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning, så att den service som förvaltningen levererar utvecklas tillsammans med de som deltar.

Aktuellt

 • Anmäl representanter till rådet för funktionsstödsfrågor

  Publicerad 2 juli 2021
  Nu är det dags att lämna in intresseanmälan för att delta i rådet för funktionsstödsfrågor. Anmälan är öppen till den 31 augusti. Förvaltningen för funktionsstöd utser representanter till rådet tillsammans med Funktionsrätt Göteborg.
 • Nu är lägersommaren i gång - ”Härligt att se glädjen vi skänker!”

  Publicerad 1 juli 2021
  På Stora Färgens lägergård får barn och tonåringar en paus i vardagen och en trygg miljö där de kan vara sig själva. Den första av sommarens fem lägerveckor har dragit igång.
 • Passalen ger barn med funktionsnedsättning en rolig fritid

  Publicerad 28 juni 2021
  Barn och unga med funktionsnedsättning vill ha kul på fritiden precis som andra barn. Men ibland behövs extra stöd för att kunna delta. Därför finns Passalen, som är en av många föreningar som får föreningsbidrag från förvaltningen för funktionsstöd.
 • Beslut om nytt råd för funktionsstödsfrågor

  Publicerad 21 juni 2021
  Nämnden för funktionsstöd har beslutat att starta ett råd för funktionsstödsfrågor under nämndmötet den 16 juni. Representanter från civilsamhället intresseorganisationer kommer nomineras under sommaren. Rådets uppdrag är att i dialog med nämnden bidra till ökad kunskap om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och vara ett forum för att lyfta och driva frågor.
 • Notiser från nämnden för funktionsstöds möte 16 juni

  Publicerad 17 juni 2021
  Vid nämnden för funktionsstöds möte 16 juni fattade nämnden beslut om att införa ett råd för funktionsstödsfrågor. Nämnden fattade också beslut om ett nytt boende med särskild service på Styrsö samt godkände ett svar till Inspektionen för vård och omsorg.