Organisation och ledning i förskoleförvaltningen

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 400 kommunala förskolor, 110 familjedaghem och 20 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg. Förvaltningen ansvarar också för tillsyn av fristående förskolor och familjedaghem. Totalt arbetar cirka 6 000 medarbetare inom förvaltningen.

Förskoleförvaltningen startade 1 juli 2018 efter ett politiskt beslut om att samla all förskoleverksamhet i staden i en central förvaltning.

Genom att samla ansvaret kan vi jobba samordnat och långsiktigt för att:

 • höja kvaliteten i undervisningen för barnens lärande och utveckling
 • öka likvärdigheten mellan förskolor för att alla barn ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för barns olika förutsättningar
 • ge ett tydligare ansvar, styrning och ledning för barns lärande och utveckling​.


Göteborgs Stads förskolor är uppdelade i fyra utbildningsområden med två utbildningschefer för varje område:

 • Hisingen
  Utbildningsområde Hisingen består av hela eller delar av stadsdelarna Västra Hisingen, Lundby och Norra Hisingen.
 • Centrum
  ​Utbildningsområde Centrum består av hela eller delar av stadsdelarna Centrum, Lundby, Majorna-Linné och Örgryte-Härlanda.
 • Väster
  Utbildningsområde Väster består av hela eller delar av stadsdelarna Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo och Majorna-Linné.
 • Öster
  Utbildningsområde Öster består av hela eller delar av stadsdelarna ​Angered, Östra Göteborg och Örgryte-Härlanda.

Förvaltningsledning

Förskoledirektör


Elisabet Nord, telefon: 031-368 03 88
E-post: elisabet.nord@forskola.goteborg.se

Myndighet


Malin Welin, telefon: 031-368 06 37
E-post: malin.welin@forskola.goteborg.se

Verksamhetsstyrning och utveckling


Staffan Lekenstam, telefon: 031-365 70 35
E-post: staffan.lekenstam@forskola.goteborg.se

Samverkan och stöd


Eva Berg, telefon: 031-366 52 31
E-post: eva.berg@forskola.goteborg.se

HR


Marianne Nikitidis Claesson, telefon: 031-366 56 28
E-post: marianne.n.claesson@forskola.goteborg.se

Ekonomi


Ulf Högberg, telefon: 031-367 63 01
E-post: ulf.hogberg@forskola.goteborg.se

Kommunikation


Nina Lindberg Hamn, telefon: 031-367 65 46
E-post: nina.lindberg.hamn@forskola.goteborg.se

Utbildningsområde Hisingen


Laila Svensson, telefon: 031-365 38 69
E-post: laila.svensson@forskola.goteborg.se

 

Annika Samuelsson Lovén
E-post: annika.loven@forskola.goteborg.se

Utbildningsområde Väster


Johan Forsstrand, telefon: 031-365 68 97
E-post: johan.forsstrand@forskola.goteborg.se


Hans Wettby, telefon: 031-365 70 70
E-post: hans.wettby@forskola.goteborg.se

Utbildningsområde Öster


Katarina Olvik, telefon: 031-365 24 38
E-post: katarina.olvik@forskola.goteborg.se


Håkan Kronholm, telefon: 031-365 14 70
E-post: hakan.kronholm@forskola.goteborg.se

Utbildningsområde Centrum


Katrin Busck, telefon: 031-365 71 15
E-post: katrin.busck@forskola.goteborg.se


Ulla Jonsson, telefon: 031-365 90 50
E-post: ulla.jonsson@forskola.goteborg.se