Förskolenämnden

Förskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt tio möten per år. Nämndens sammanträden är för tillfället inte öppna för allmänheten. Här hittar du dels datum för nämndmötena, dels en länk till förskolenämndens ledamöter samt protokoll.

Förskolenämndens möten under 2020

2 januari – konstituerande möte, stängt för allmänheten
5 februari – årsrapport
26 februari – verksamhetsplan
25 mars – stängt för allmänheten på grund av covid-19
22 april – verksamhetsnominering, uppföljningsrapport mars
27 maj
17 juni
26 augusti
23 september – uppföljningsrapport september
21 oktober
25 november
16 december – budget

På grund av covid-19 kommer förskolenämndens sammanträden att vara stängda för allmänheten under perioden augusti-december 2020. Som grund för beslutet ligger Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, beslutade den 1 april 2020 (HSLF-FS 2020:12).

Enligt råden ska alla verksamheter i Sverige, däribland kommunala verksamheter, säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det innebär bland annat att undvika att flera personer samlas, begränsa antalet personer i en lokal och att undvika trängsel.

Sök handlingar och protokoll - länk till handlingar och protokoll, välj förvaltning.

Nämndens ledamöter

Politiker i förskolenämnden - länk