Förskolenämnden

Förskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt tio möten per år. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Här hittar du länk till förskolenämndens ledamöter samt protokoll.